Ffon: 01554 748179

Amaethyddiaeth Lefel 1


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae hwn yn gwrs delfrydol ar gyfer y rheiny sy'n dymuno camu i'r diwydiant amaethyddol ond sydd efallai heb unrhyw brofiad neu gymwysterau ffurfiol. Cwrs llawn amser yw hwn, fel rheol ar dri diwrnod yr wythnos.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i ddatblygu eich sgiliau theori ac ymarferol mewn amaethyddiaeth.

Fel rhan o'r rhaglen bydd y dysgwyr hefyd yn cwblhau sgiliau hanfodol a'r cymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Rhaglen Nodweddion

  • Cwrs ymarferol
  • Hyfforddi ar fferm y coleg
  • Ymweliadau rheolaidd â ffermydd, marchnadoedd a sioeau

Dilyniant a Chyflogaeth

Symud ymlaen i gwrs lefel 2 neu i fyd gwaith.

Cynnwys y Rhaglen

Fel rhan o'r rhaglen bydd y dysgwyr hefyd yn cwblhau Sgiliau Hanfodol a Bagloriaeth Cymru. Bydd yna gyfleoedd hefyd i ddysgwyr wella eu Cymraeg/Saesneg a'u Mathemateg.

Dull Asesu

Asesiadau ymarferol, llafar ac ysgrifenedig sy'n parhau drwy gydol y cwrs. Nid oes arholiad terfynol ffurfiol.

Gofynion Mynediad

Does dim gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cymhwyster hwn.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Gelli Aur Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY