Ffon: 01554 748179

Diploma Estynedig Technegol Uwch mewn Amaethyddiaeth (1080)


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

2 Flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r cymhwyster Diploma Estynedig Technegol Uwch mewn Amaethyddiaeth (1080) yn rhoi'r cyfle i chi astudio ystod o sgiliau a gwybodaeth ymarferol, technegol ac arbenigol sy'n adeiladu ar y sgiliau craidd o arferion gwaith diogel ym maes ffermio, hwsmonaeth da byw, cynhyrchu cnydau a gweithredu peiriannau amaethyddol yn ogystal â sgiliau busnes.  Yna gallwch ddysgu sgiliau arbenigol pellach megis iechyd a maetheg anifeiliaid fferm, arferion gweithdy amaethyddol, a chynhyrchu cnydau porthiant.

Mae yna ddau lwybr opsiwn yn yr ail flwyddyn: Da Byw a Mecaneiddiad Fferm.

Mae’n gyfwerth â thri phwnc Safon Uwch.

Mae'n cynnwys cyfnod o leoliad gwaith am wyth wythnos, fel arfer ar ffermydd neu sefydliadau amaethyddol eraill.   Caiff hwn ei wneud yn ystod y flwyddyn gyntaf.   Mae yna gyfle i wneud lleoliad blwyddyn lawn rhwng y flwyddyn gyntaf a’r ail flwyddyn.

Rhaglen Nodweddion

 • Balans ardderchog o wersi ymarferol a theori
 • Tîm o staff deallus, gofalgar ac ymroddgar
 • Dulliau addysgu arloesol
 • Ffermydd ffantastig yn gweithredu fel gofod addysgu awyr agored
 • Ystod o ymweliadau â diwydiant, ffermydd a sioeau
 • Ystod o siaradwyr gwadd

Dilyniant a Chyflogaeth

Ar ôl gorffen, gallwch: -

 • Astudio ar gyfer Gradd Sylfaen Lefel 4
 • Cofrestru ar Raglen Gradd BSc
 • Dod yn Brentis ar Fferm
 • Mae’n bosibl y byddwch yn symud ymlaen i weithio fel Cowmon/Rheolwr Buches, Technegydd Amaethyddol, magwr lloi neu stoc, Gweithredwr Peiriannau

Cynnwys y Rhaglen

Unedau’r Flwyddyn Gyntaf

 • Egwyddorion Iechyd a Diogelwch
 • Ymgymryd â, ac adolygu profiad cysylltiedig â gwaith yn y Diwydiannau Ar Dir
 • Gweithrediadau Peiriannau ym maes y Diwydiant Ar Dir
 • Cynhyrchu Cnydau Amaethyddol
 • Gwyddor Planhigion a Phridd
 • Ymgymryd â Sgiliau Ystâd
 • Hwsmonaeth Da Byw
 • Rheolaeth Busnes yn y Sector Ar Dir
 • Cynhyrchu Cnydau Porthiant
 • Iechyd a Maetheg Anifeiliaid Fferm

Unedau’r Ail Flwyddyn

Llwybr Da Byw

 • Prosiect Arbenigol yn y Sector Ar Dir
 • Rheoli Glaswelltir
 • Llygredd a Rheoli Gwastraff
 • Cynhyrchu Llaeth
 • Cynhyrchu Bîff
 • Cynhyrchu Defaid
 • Gwyddor Anifeiliaid Fferm
 • Cerbydau Pob Tir (ATV) a Wagenni Fforch Godi Delesgopig Tir Garw
 • Archwilio Cyfleoedd i Wella ar gyfer Arallgyfeirio a Mentrau Busnes Newydd

Llwybr Mecaneiddiad Fferm

 • Prosiect Arbenigol yn y Sector Ar Dir
 • Unedau Pwer yn y maes Ar Dir
 • Arferion Gweithdy
 • Llygredd a Rheoli Gwastraff
 • Archwilio Cyfleoedd i Wella ar gyfer Arallgyfeirio a Mentrau Busnes Newydd
 • Atgyweirio Injans Cynnau Cywasgol yn y maes Ar Dir
 • Atgyweirio Peiriannau Cywain Cnydau Porthi yn y maes Ar Dir
 • Atgyweirio Systemau Trawsyrru Pwer Mecanyddol yn y maes Ar Dir
 • Cerbydau Pob Tir (ATV) a Wagenni Fforch Godi Delesgopig Tir Garw

Dull Asesu

Mae’r cwrs Diploma Estynedig Technegol Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth (1080) wedi’i rannu i unedau, a rhaid pasio pob un er mwyn cwblhau’r cwrs.  Caiff pob uned ei graddio fel Rhagoriaeth, Teilyngdod, Pas, neu Gyfeirio.

Bydd canlyniadau’r flwyddyn gyntaf yn cael eu cario ymlaen i’r ail flwyddyn.

I ennill y cymhwyster hwn, rhaid i ymgeiswyr gyflawni’r asesiadau canlynol yn llwyddiannus:

 • Dau aseiniad a osodir yn allanol, a’u cymedroli’n allanol (Aseiniad Synoptig)
 • Dau arholiad a osodir yn allanol, a’u marcio'n allanol, a'u sefyll o dan amodau arholiad
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Asesiadau unedau opsiynol yn ôl y gofyn

Gofynion Mynediad

 • Cyfanswm o 5 pwnc TGAU gradd A*-E
 • TGAU mewn Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith gradd A*-C (neu gymhwyster Cyfathrebu Lefel 2)
 • TGAU mewn Mathemateg gradd A*-C (neu gymwyster Cymhwyso Rhif Lefel 2)
 • Fel rheol mae mynediad yn amodol ar gyfweliad a fydd yn dangos addasrwydd at Amaethyddiaeth
 • Mae’n hanfodol cael rhywfaint o brofiad o ffermio’n ymarferol
Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Gelli Aur Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Full Time Gelli Aur Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY