Ffon: 01554 748179

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Saesneg Llenyddiaeth


Corff Dyfarnu:

WJEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

UG - Blwyddyn Safon Uwch Llawn - 2 flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Oes gennych chi gariad at lyfrau?   Ydych chi'n ymgolli mewn emosiwn llenyddiaeth?  O fewn y cwrs hwn, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i astudio’r tri genre allweddol mewn llenyddiaeth: Rhyddiaith; Barddoniaeth; a Drama. Dewisir ystod o destunau o fysg Nofelau Clasurol, megis ‘Jane Eyre’ gan Charlotte Bronte i destunau mwy cyfoes megis ‘N-W’ gan Zadie Smith.  Er, mae'r testunau'n newid ar gylch o ddwy i dair blynedd.  

Bydd hi’n ofynnol i fyfyrwyr English@CSG weithio ar destunau penodol, o wahanol ganrifoedd ar draws amser a datblygu eu sgiliau damcaniaethol a'u sgiliau cyfathrebu er mwyn dadansoddi llenyddiaeth.  Asesir y cwrs hwn yn bennaf trwy arholiadau ffurfiol, allanol, er mae un uned gwaith cwrs yn cael ei chwblhau yn y gwersi ym mlwyddyn dau, dan amodau rheoledig.

Rhaglen Nodweddion

Darllen ystod eang o destunau yn amrywio o'r oesoedd canol i'r cyfnod modern, ar draws y genres allweddol Rhyddiaith, Barddoniaeth a Drama. Yn arbennig, rydym yn canolbwyntio ar, ac yn mireinio eich sgiliau trafod, cyflwyno ac ysgrifennu traethawd ffurfiol. Mae datblygu sgiliau trosglwyddadwy a chymryd rhan mewn gweithgareddau allanol yn cynnwys ymweld â'r theatr a seminarau gan ddarparwyr Addysg Uwch, yn cael eu hannog trwy gydol eich dwy flynedd gyda ni yn English@CSG.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall Safon Uwch Saesneg Llenyddiaeth arwain at lwyddiant mewn Addysg Uwch a allai arwain at yrfaoedd mewn Newyddiaduraeth, Ysgrifennu Creadigol, Cyhoeddi, y Cyfryngau, Addysgu, Llyfrgellyddiaeth, Celfyddydau Perfformio, Hysbysebu a Marchnata.  Mae'n amhrisiadwy i'r rheiny sy'n mynd ymlaen i'r Cyfryngau, y Gyfraith, Newyddiaduraeth, Ysgrifennu Creadigol, Addysgu, ac ati. Yn fwyaf diweddar, mae un o’r myfyrwyr Safon Uwch Saesneg Llenyddiaeth wedi mynd ymlaen i Brifysgol Caerdydd i astudio Saesneg ac mae wedi gosod targed uchelgeisiol iddi ei hun i fynd ymlaen i herio J K Rowling fel awdur llwyddiannus nofelau i blant yn eu harddegau.

88% A* - C a 100% A* - E yn arholiadau 2018.

 

 

 

 

Cynnwys y Rhaglen

Mae Safon Uwch Saesneg Llenyddiaeth yn cynnwys ystod eang o destunau a dulliau gweithredu ar draws Blwyddyn Un a Blwyddyn Dau.  Ym Mlwyddyn 1, rydym yn ymchwilio i’r dyfeisiau, y strategaethau a’r technegau llenyddol a ddefnyddir mewn drama, rhyddiaith a barddoniaeth.  Rydym yn adeiladu ar y sgiliau hyn ym Mlwyddyn 2 ac yn ymchwilio ymhellach i’r dadansoddiad o Farddoniaeth Glasurol a Chyfoes, a thestun o waith Shakespeare.  Eleni rydym yn astudio ‘The Tempest’. 

Gan ddefnyddio’r sgiliau a’r technegau a ddysgwyd yn y dosbarth, gwneir y gwaith cwrs ar ddau destun rhyddiaith: un cyn-2000 ac un ôl-2000. Caiff hwn ei sefyll dan amodau rheoledig a’i gymedroli’n allanol. 

Dull Asesu

Mae Lefel UG Saesneg Llenyddiaeth yn cael ei asesu trwy ddau arholiad allanol:

  • Drama a Rhyddiaith: 20% o’r radd Safon Uwch.
  • Barddoniaeth: 20% o’r radd Safon Uwch.

Ym mlwyddyn dau, mae Safon Uwch Saesneg Llenyddiaeth yn cael ei asesu trwy ddau arholiad allanol ac un modiwl gwaith cwrs:

  • Dadansoddi Barddoniaeth a Barddoniaeth Glasurol: 20% o’r radd Safon Uwch.
  • Shakespeare: The Tempest: 20% o’r radd Safon Uwch.
  • Uned gwaith cwrs ar ddau destun rhyddiaith, un cyn-2000 ac un ôl-2000: 20% o’r radd Safon Uwch.

 

 

 

Gofynion Mynediad

Fel rheol mae'n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 7 TGAU gradd A* - C.

Gofynion mynediad: TGAU gradd B neu uwch mewn Saesneg Llenyddiaeth ac o leiaf gradd C mewn Saesneg Iaith. Mae bod â gwir ddiddordeb a chariad at ddarllen a siarad am destunau (nofelau, dramâu, rhyddiaith a barddoniaeth) yn hanfodol.  Mae gan y cwrs hwn lefel uchel o ysgrifennu lefel uwch a sgiliau ysgrifennu estynedig.

 

Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Gyfadran.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY