Ffon: 01554 748179

Diploma Lefel 1 mewn Gwaith Brics


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r diploma lefel 1 yn gyflwyniad i sgiliau gosod brics cyffredinol. Mae'n caniatáu i chi ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cael gwaith a/neu ddilyn gyrfa mewn gosod brics. Byddwch yn dysgu nodweddion sylfaenol gosod brics, o baratoi a chymysgu deunyddiau i osod allan cydrannau.

Rhaglen Nodweddion

Mae'r gweithdai sydd wedi’u cyfarparu’n llawn yn darparu cyfleusterau rhagorol ar gyfer adeiladu amrywiaeth o brosiectau bywyd go iawn efelychiedig sy'n berthnasol i'r diwydiant adeiladu gyda ffocws cryf ar ddysgu trwy wneud. Bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn cystadlaethau Sgiliau ac ymweld ag arddangosfeydd a busnesau sy'n berthnasol i'r diwydiant adeiladu.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn cael cyfle i symud ymlaen i gyflogaeth llawn amser, cynllun prentisiaeth i gwblhau'r NVQ a Diploma mewn Gwaith Brics ar Lefel 2 neu ymlaen i astudiaethau llawn amser pellach ar y cwrs Cynnal a Chadw Adeiladwaith Lefel 2.

Cynnwys y Rhaglen

Dull Asesu

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu sy'n cynnwys cwestiynau gwybodaeth ysgrifenedig, profion ar-lein a phrofion sgiliau ymarferol.

Gofynion Mynediad

Er nad oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, bydd angen i chi feddu ar lefel dda o sgiliau rhifedd a llythrennedd. Dylai ymgeiswyr fod â diddordeb yn y grefft ddewisol a byddai tystiolaeth o allu ymarferol yn fantais.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Ammanford Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2018 - 2019 Full Time Ammanford Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY