Ffon: 01554 748179

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Hanes


Corff Dyfarnu:

WJEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Lefel UG - Blwyddyn. Safon Uwch Llawn - 2 Flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r cwrs Safon Uwch cyfredol a gyflwynir yn y coleg yn galluogi myfyrwyr i astudio Hanes diweddar Ewrop yn yr ugeinfed ganrif, ochr yn ochr â Hanes y Tuduriaid ym Mhrydain sy'n fwy traddodiadol ac mae hyn yn gwrthgyferbynnu â’r dimensiwn Hanes Rhyngwladol Americanaidd.

Mae'r pynciau hyn yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu'n haneswyr cyflawn ac i ddatblygu'r sgiliau a'r nodweddion y mae'r rhan fwyaf o brifysgolion yn edrych yn ffafriol arnynt.  Mae'r adran yn darparu cyfleoedd i gymryd rhan yn y prosiect "Gwersi o Auschwitz" gydag Ymddiriedolaeth Addysg yr Holocost ac mae'n cynnal rhaglen o ddarlithwyr ymweliadol sy'n arbenigwyr yn y maes.   Yn ogystal, cafodd myfyrwyr gefnogaeth wrth wneud Prosiect Estynedig mewn Hanes er mwyn cynorthwyo gyda cheisiadau i ddilyn Graddau Hanes sengl neu gyfun yn Oxbridge a phrifysgolion y Grwp Russell.  Rydym wedi cael llwyddiant mawr wrth baratoi myfyrwyr ar gyfer ceisiadau a chyfweliadau Oxbridge, Fullbright a phrifysgolion y Grwp Russell. 

Rhaglen Nodweddion

Mae'r adran yn cael canlyniadau arholiadau arbennig yn gyson. Mae cyfleoedd ar gyfer trafodaethau bywiog yn y dosbarth a chaiff ymweliadau eu trefnu i brifysgolion, amgueddfeydd, ymweliadau, perfformiadau sy’n ymwneud â’r cwrs a sgyrsiau sy’n gysylltiedig â’r cwrs Safon Uwch.

Rhydd gwaith cwrs Hanes y cyfle i wneud gwaith ymchwil hanesyddol go iawn sydd yn hanfodol ar gyfer mynd i’r afael ag Addysg Uwch.  Mae Hanes yn datblygu sgiliau sy’n cael eu gwerthfawrogi’n fawr mewn llawer o broffesiynau, yn arbennig y gyfraith, swyddi ymchwilwyr mewn amrywiol gwmnïau cyfryngau; newyddiaduraeth, addysgu/darlithio; archifwyr, ac ati.  Mae canran uchel iawn o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio yn y Brifysgol ac mae nifer yn dilyn Graddau Hanes sengl neu gyfun gyda phynciau partner megis y Gyfraith, Gwleidyddiaeth ac Ieithoedd Tramor Modern.  

 

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae Safon Uwch yn gosod sail wych ar gyfer symud ymlaen i gymwysterau lefel uwch megis Graddau neu Ddiplomâu Cenedlaethol Uwch.  Gall yr arbenigwr ar hanes fod yn academydd, cyfreithiwr, athro/athrawes, llyfrgellydd, archifydd neu swyddog amgueddfa.  Yn ogystal, mae astudio hanes hefyd yn werthfawr wrth geisio mynediad i newyddiaduraeth, darlledu, gwleidyddiaeth, y gwasanaeth sifil ac amrywiaeth eang o swyddi rheoli mewn busnes a masnach.

Mae nifer o’n myfyrwyr wedi mynd ymlaen i astudio Hanes mewn prifysgolion nodedig gan gynnwys Rhydychen, Caergrawnt, Bryste a King’s yn Llundain, a Phrifysgolion eraill y Grwp Russell a Sorrell.

Mae myfyrwyr diweddar ar hyn o bryd yn astudio hanes ym Mhrifysgol Rhydychen a daearyddiaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt ar ôl cwblhau eu Safon Uwch mewn Hanes gyda ni yng Ngholeg Sir Gâr.

2018 - 72% A*-B ar gyfer U2; 90% A* - C a 100% A* - E

Cynnwys y Rhaglen

UNED 1 - OPSIWN 1

LLYWODRAETH, GWRTHRYFEL A CHYMDEITHAS YNG NGHYMRU A LLOEGR c.1485-1603

 

UNED 2 – OPSIWN 8

RHAN 1: WEIMAR A'I HERIAU c.1918-1933

 

UNED 3 - OPSIWN 8

Y GANRIF AMERICANAIDD c.1890-1990

 

UNED 4 OPSIWN 8

YR ALMAEN: DEMOCRATIAETH AC UNBENNAETH c.1918-1945

RHAN 2: YR ALMAEN NATSÏAIDD c.1933-1945

 

UNED 5 - GWAITH CWRS (YN DISGWYL CYMERADWYAETH)

Dull Asesu

Lefel UG 

Arholiadau 100% dros ddau bapur.

U2 - Safon Uwch

Gwaith cwrs 20%, arholiadau 80% dros ddau bapur. 

 

 

 

Gofynion Mynediad

Fel rheol mae'n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod â lleiafswm o 6 TGAU gradd A* - C.

Mae gradd B TGAU mewn hanes a/neu Saesneg yn angenrheidiol i sicrhau bod myfyrwyr yn gallu datblygu’r sgiliau ysgrifennu estynedig sydd eu hangen ar gyfer Hanes.

Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi astudio TGAU Hanes ond sydd â lefel uchel o allu mewn pynciau cysylltiedig yn cael eu hystyried ar gyfer mynediad.  Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno’r maes Cwricwlwm.

 

 

 

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY