Ffon: 01554 748179

BSc (Anrh) Rheolaeth a Thechnoleg Adeiladu


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

2 flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r rhaglen radd dwy flynedd ran-amser hon yn cael ei dilysu a'i achredu gan PCYDDS a bwriedir iddi ddarparu rhaglen astudio gydlynol sy'n datblygu'r sgiliau damcaniaethol, ymarferol a rheolaeth sy'n angenrheidiol i gwrdd â gofynion diwydiant deinamig sy'n newid yn gyflym.

Fe'i cynlluniwyd i ddarparu cymhwyster sy'n addas ar gyfer y bobl hynny sydd eisoes yn ymarfer, y rheiny sy'n bwriadu ymarfer fel gweithwyr adeiladu proffesiynol a'r rheiny sydd am symud ymlaen i astudiaeth bellach.  Mae cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus yn arwain at ddyfarnu gradd BSc (Anrh) mewn Rheolaeth a Thechnoleg Adeiladu.

 

Rhaglen Nodweddion

Prif nod y cwrs yw diwallu anghenion newidiol yr amgylchedd adeiledig trwy baratoi'r rheiny sy'n astudio ar y lefel hon i ennill gradd gydnabyddedig sy'n cwrdd ag anghenion y diwydiant ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r cwrs hwn yn darparu cyfle i'r rheiny sy'n dymuno symud ymlaen i, neu fynd mewn i, ystod o yrfaoedd sy'n gysylltiedig â gwaith adeiladu megis technoleg bensaernïol, rheolaeth prosiectau, rheoli adeiladu, gwaith syrfëwr, rheolaeth safleoedd, cynnal a chadw a gwasanaethau.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r rhaglen fodiwlaidd yn cynnwys pum modiwl (cyfanswm o 120 o gredydau Lefel 6).

 

Modiwlau ym Mlwyddyn 1 - 

Contract Adeiladu a Chyfraith Amgylcheddol

Technoleg Adeiladu ar gyfer Adeiladau Cynaliadwy

Astudiaethau Rheolaeth Adeiladu

 

Modiwlau ym Mlwyddyn 2 - 

Prosiect Grwp Integredig

Traethawd Hir (8,000 o eiriau)

Dull Asesu

Bydd asesiad Blwyddyn 1 trwy dri aseiniad modiwl a thri arholiad

Bydd asesiad Blwyddyn 2 trwy aseiniad prosiect grwp integredig a thraethawd hir 8,000 o eiriau

Gofynion Mynediad

  • Gradd sylfaen, cymhwyster HND cysylltiedig yn dibynnu ar reoliadau PCYDDS
  • Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol.  Gellir cael manylion pellach gan diwtor y cwrs.
Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Part Time Ammanford Campus 5 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
2019 - 2020 Part Time Ammanford Campus 5 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY