Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwaith Brics Lefel 1

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r diploma lefel 1 yn gyflwyniad i sgiliau gosod brics cyffredinol. Mae'n caniatáu i chi ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cael gwaith a/neu ddilyn gyrfa mewn gosod brics. Byddwch yn dysgu nodweddion sylfaenol gosod brics, o baratoi a chymysgu deunyddiau i osod allan cydrannau.


Nodweddion y RhaglenMae'r gweithdai sydd wedi’u cyfarparu’n llawn yn darparu cyfleusterau rhagorol ar gyfer adeiladu amrywiaeth o brosiectau bywyd go iawn efelychiedig sy'n berthnasol i'r diwydiant adeiladu gyda ffocws cryf ar ddysgu trwy wneud. Bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn cystadlaethau Sgiliau ac ymweld ag arddangosfeydd a busnesau sy'n berthnasol i'r diwydiant adeiladu.


Dilyniant a ChyflogaethMae'r myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn cael cyfle i symud ymlaen i gyflogaeth llawn amser, cynllun prentisiaeth i gwblhau'r NVQ a Diploma mewn Gwaith Brics ar Lefel 2 neu ymlaen i astudiaethau llawn amser pellach ar y cwrs Cynnal a Chadw Adeiladwaith Lefel 2.


Asesu'r RhaglenDefnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu sy'n cynnwys cwestiynau gwybodaeth ysgrifenedig, profion ar-lein a phrofion sgiliau ymarferol.


Gofynion y RhaglenEr nad oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, bydd angen i chi feddu ar lefel dda o sgiliau rhifedd a llythrennedd. Dylai ymgeiswyr fod â diddordeb yn y grefft ddewisol a byddai tystiolaeth o allu ymarferol yn fantais.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.