Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwaith Plymwr Lefel 1

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r diploma lefel 1 hwn yn cyflwyno myfyrwyr i sgiliau gwaith plymwr cyffredinol.  Mae'n caniatáu i fyfyrwyr ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cael gwaith a/neu ddilyn gyrfa mewn gwaith plymwr.  Byddwch yn ymgymryd ag amrywiaeth o weithgareddau cysylltiedig â gwaith plymwr i gynnwys pibwaith copr, draeniad uwchben y tir ac atgyweirio a chynnal a chadw systemau gwaith plymwr.


Nodweddion y RhaglenCynlluniwyd y cwrs hwn i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth myfyrwyr er mwyn eu galluogi i weithio yn y diwydiant yn eu crefft ddewisol.

Datblygwyd ef yn benodol i'w gyflwyno mewn amgylchedd hyfforddi gan ddefnyddio amodau efelychiadol ac mae'r profion wedi eu seilio ar y dysgwr yn dangos yr hyn y gall ei wneud fel unigolyn.

Caiff y cwrs ei gyflwyno gan staff tra chymwys a phrofiadol gan ddefnyddio cyfleusterau modern.

Hefyd, fel rhan o’r rhaglen, bydd dysgwyr yn cwblhau Sgiliau Hanfodol neu Sgiliau Sylfaenol.

Darperir cyfleoedd hefyd i sefyll TGAU mewn Cymraeg, Saesneg a Mathemateg ac i ddatblygu'r Gymraeg.


Dilyniant a ChyflogaethMae cyfleoedd ar gyfer dilyniant yn cynnwys prentisiaethau neu gymhwyster diploma lefel 2 llawn amser a fydd yn darparu datblygiad pellach a dealltwriaeth o'r diwydiant adeiladu.


Cynnwys y RhaglenMae pob uned yn cynnwys dwy ran sy’n cwmpasu gwybodaeth o’r pwnc a sgiliau ymarferol:

Strwythur y diwydiant adeiladu

Arferion gwaith diogel sylfaenol

Mesurau amgylcheddol a chynaladwyedd mewn cartrefi domestig

Paratoi safle ar gyfer gweithio yn y diwydiant adeiladu

Draeniad uwchben y tir

Pibwaith copr

Pibwaith gwasgedd plastig

Pibwaith dur carbon isel

Gosod, atgyweirio a chynnal a chadw systemau gwaith plymwr

Gwyddor gwaith plymwr

Mae’r cwrs hwn hefyd yn cynnwys cyflwyno Cymwysterau Sgiliau Hanfodol neu Sgiliau Sylfaenol


Asesu'r RhaglenDefnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu sy'n cynnwys cwestiynau gwybodaeth ysgrifenedig, profion ar-lein a phrofion sgiliau ymarferol.


Gofynion y RhaglenEr nad oes yna unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, bydd angen i fyfyrwyr feddu ar lefel dda o sgiliau rhifedd a llythrennedd.   Dylai ymgeiswyr fod â diddordeb yn y grefft ddewisol a byddai tystiolaeth o allu ymarferol yn fantais.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.