Ffordd o ymateb i’r galw enbyd am sgiliau cegin yw Cook24 gyda’r bwriad o gefnogi gweithredwyr bwyd a diod bywiog Cymru gyda chwrs rhagarweiniol dwys; wedi’i gynllunio i hyfforddi staff i fod yn aelodau cynhyrchiol a chreadigol ceginau.
 • Cwrs coginio rhagarweiniol, dwys wedi'i ariannu'n llawn
   • Sylfaen eang mewn technegau coginio hanfodol
   • Bywiog, cyflym ac arloesol
   • Dan arweiniad pump o gogyddion gorau Cymru
   • Tystysgrifau ychwanegol sy'n benodol i'r diwydiant gan gynnwys;

  - Lefel 3 Diogelwch Bwyd
  - Cymorth Cyntaf
  - Tystysgrif Lefel 1 WSET mewn Gwinoedd
  - Hyfforddiant Barista

  • Gwella eich rhagolygon cyflogaeth
  • Dechreuwch eich taith yn y sector lletygarwch
 • 16+ mlwydd oed
 • Gallu ymrwymo i gwrs 5 wythnos dwys (i ddechrau diwedd mis Chwefror – dyddiadau ychwanegol i’w cyhoeddi)
 • Diddordeb brwd mewn gyrfa ym maes lletygarwch

JEN GOSS

PHIL LEACH

TOM FURLONG

SCOTT DAVIS

STEPHEN TERRY

This project is funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN