Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol Lefel 2

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r Cyfryngau Creadigol yn bwnc eang a helaeth, sy’n agor y byd cynhyrchu digidol i’ch doniau creadigol chi.

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol os ydych eisiau mynd â’ch profiad o gynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol ymhellach ac adeiladu portffolio sy'n adlewyrchu eich cyflawniadau, sgiliau, profiadau a'ch priodoleddau er mwyn arddangos eich gwaith ymarferol gorau.

Byddwch yn ennill sgiliau ymarferol mewn cynhyrchu a thechnoleg yn y cyfryngau digidol yn ogystal â’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen i symud ymlaen i astudiaeth bellach ar gynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol L3 a hyfforddiant mewn ystod o bynciau sy’n ymwneud â’r cyfryngau, gan gynnwys dylunio gemau, ffilm, y teledu, radio, peirianneg sain ac eraill. Mae'r cwrs hwn yn caniatáu i'ch brwdfrydedd a'ch chwilfrydedd yn y cyfryngau, yn aml mewn disgyblaeth benodol, i archwilio ac ymestyn eich diddordeb o fewn profiad dysgu ymdrwythol, llawn amser gan ddefnyddio’r technegau digidol diweddaraf.


Nodweddion y RhaglenMae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch er mwyn symud ymlaen i’r cwrs Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol L3 ac yn y pen draw i fyd gwaith. Fe gewch y cyfle i ddatblygu'r sgiliau hyn trwy gyfrannu i syniadau newydd ac arbrofi yn ogystal â chael eich cyflwyno i ystod o weithgareddau a fydd yn eich ysbrydoli ac yn arloesol wrth i chi ddatblygu a chreu prosiect terfynol cyfryngau digidol.

Mae gennym switiau cyfrifiadurol â’r holl gyfarpar angenrheidiol, lle byddwch yn dod o hyd i’r meddalwedd diweddaraf a thechnoleg fodern, tra bod ein hystafelloedd recordio a’n stiwio ffilm ar y safle yn cynnwys  camerâu DSLR proffesiynol o safon y diwydiant.

Mae gan ein hadran cyfryngau creadigol a digidol gysylltiadau cryf ar draws y diwydiant, felly byddwch chi’n elwa o arbenigwyr yn y diwydiant a chyfleoedd rhwydweithio a gallech gael y cyfle i gofrestru ac ennill gwobrau ffilm a theledu cenedlaethol yn ogystal â bod yn rhan o’n ‘Clwb Ffilm’ gwobrwyog.

 

Nodweddion y Diwydiant:

  • Cyfleusterau cynhyrchu rhagorol yn cynnwys stiwdio gynhyrchu’r cyfryngau bwrpasol 1,000 troedfedd sgwâr gyda goleuadau stiwdio/symudol.
  • Camerâu fideo DSLR ansawdd HD - cyfarpar sain ansawdd darlledu
  • Stiwdio Toon Boom a Meddalwedd Animeiddiad Stiwdio Dragon
  • Switiau cyfrifiadurol Apple Macintosh sy’n rhedeg Adobe Premiere, Prelude, Photoshop, Illustrator, After Effects, Audition, Encore, InDesign, Dreamweaver, Logic X.
  • Staff ac ymarferwyr tra chymwys sydd â phrofiad yn y diwydiant.
  • Cysylltiadau cryf â’r diwydiant yn lleol a chenedlaethol

 

 

 


Dilyniant a ChyflogaethMewn maes pwnc sy'n cwmpasu ystod anhygoel o bynciau a disgyblaethau, o animeiddio i ffotograffiaeth i gyfarwyddo fideos a chynllunio gemau fideo, bydd wastad dewis gennych o ran gyrfa yn y dyfodol.

Mae hwn yn amser hynod gyffrous i'r diwydiant Cyfryngau Creadigol yng Nghymru sy'n arwain at gyfleoedd gwaith ar garreg ein drws gydag Yr Egin yng Nghaerfyrddin a stiwdios y BBC yng Nghaerdydd. Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch megis y rhaglen  Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol Lefel 2, ac mae’n darparu sgiliau trosglwyddadwy, a all arwain at hyfforddiant mewn amrywiaeth eang o alwedigaethau.


Cynnwys y RhaglenMae’r cwrs Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol Lefel 2 yn cynnwys naw uned, sy’n cwmpasu er enghraifft:

  • Cyflwyniad i ddulliau a sgiliau cyfryngau creadigol • Archwilio cynhyrchu a thechnoleg sain • Deall cynulleidfa mewn cynhyrchu yn y cyfryngau creadigol.

Mae’r cwrs hwn hefyd yn cynnwys naill ai Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol (Ôl-16) neu Sgiliau Hanfodol ynghyd ag uned iaith Gymraeg a Sgiliau Cyflogadwyedd.


Asesu'r RhaglenAsesir unedau yn fewnol. Hefyd byddwch yn creu prosiect mawr terfynol.


Gofynion y RhaglenBydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith cyfryngau neu gelf a dylunio i’w cyfweliad.

Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.   

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Lefel 2 gael o leiaf 4 TGAU gradd A* - C a rhaid i un ohonynt fod naill ai’n Fathemateg neu Saesneg. Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o’r cwrs. Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yn hyn wedi cael y graddau C neu uwch angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.