Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Celfyddydau Perfformio Lefel 2

Disgrifiad o'r Rhaglen 

Gallai hwn fod yn gam cyntaf i'ch gwaith teledu, ffilm neu theatr naill ai mewn perfformio neu theatr dechnegol.

Bydd y cwrs hwn yn darparu’r profiad gwerthfawr a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y cwrs Celfyddydau Perfformio Lefel 3 ac mae’n fan cychwyn gwych ar gyfer datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth a fydd eu hangen arnoch i roi cychwyn ar yrfa yn y Celfyddydau Perfformio.

Rhoddir cyfleoedd i chi archwilio ac i dyfu eich archwiliad creadigol sy'n eich caniatáu i adeiladu portffolio o brofiadau o amrywiol ddisgyblaethau megis actio, dawns a’r celfyddydau cynhyrchu yn ogystal â dysgu am y diwydiant celfyddydau perfformio a chymryd rhan mewn rhai cyfleoedd cyffrous a phrosiect.


Nodweddion y RhaglenMae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch er mwyn symud ymlaen i gwrs L3 y Celfyddydau Perfformio, y Celfyddydau Cynhyrchu neu addysg bellach ac yn y pen draw i fyd gwaith.

Bydd ein Cwrs L2 yn dysgu i chi’r sgiliau technegol i wneud i'ch gwaith sefyll allan a bydd yn rhoi’r wybodaeth a'r ysbrydoliaeth i chi i archwilio a datblygu eich syniadau perfformiad eich hun.

Mae gennym gysylltiadau diwydiant rhagorol a chyfleoedd cyfoethogi sy'n eich caniatáu i weithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant fel Frantic Assembly a Gwyn Emberton Dance yn ogystal â chydweithio â meysydd eraill o'r diwydiannau creadigol.

Mae gennym gyfleusterau rhagorol, sy’n cynnwys theatr berfformio newydd sydd â’r holl gyfarpar angenrheidiol a stiwdio ddawns eang yn ogystal ag amrywiol fannau ymarfer. 


Dilyniant a ChyflogaethEr ei fod yn sector cystadleuol o fewn perfformiad, mae yna nifer anhygoel o gyfleoedd gwaith o fewn y sector celfyddydau perfformio a theatr dechnegol.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r sgiliau trosglwyddadwy i chi a allai eich arwain at hyfforddi mewn amrywiaeth eang o alwedigaethau megis Perfformiwr, athro/athrawes, gweinyddwr celfyddydau, coreograffydd, newyddiadurwr darlledu, dylunydd gwisgoedd, technegydd goleuo, artist colur, therapydd celf, rheolwr llwyfan a chyfarwyddwr.

Cewch eich dysgu gan ystod o diwtoriaid sydd â llawer o flynyddoedd o brofiad o bob rhan o’r diwydiant a fydd yn eich tywys ac yn cefnogi eich opsiynau gyrfaol. Mae hwn yn amser hynod gyffrous i'r diwydiannau Creadigol yng Nghymru sy'n arwain at gyfleoedd gwaith ar garreg eich drws gydag Yr Egin yng Nghaerfyrddin a stiwdios y BBC yng Nghaerdydd.

Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch, prentisiaethau neu gyflogaeth.


Cynnwys y RhaglenMae’r Diploma Lefel 2 mewn Celfyddydau Perfformio a Chelfyddydau Cynhyrchu yn cynnwys 10 uned dros flwyddyn, sydd yn cwmpasu er enghraifft:

  • Cyflwyniad i Berfformiad
  • Llwyfannu Perfformiad
  • Sgiliau ac Ymarfer Perfformiad

Ochr yn ochr â’ch cymhwyster Celfyddydau Perfformio, cewch y cyfle i wella eich graddau naill ai drwy ailsefyll pynciau TGAU neu astudio Sgiliau Hanfodol mewn llythrennedd a rhifedd, a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen i Lefel 3 yn ogystal ag uned iaith Gymraeg a Sgiliau Cyflogadwyedd.


Asesu'r RhaglenCaiff unedau eu hasesu’n fewnol ar sail gwaith theori a gwaith ymarferol. 

Hefyd byddwch yn creu prosiect mawr terfynol.


Gofynion y RhaglenBydd angen i bob ymgeisydd fynychu gweithdy a chyfweliad ac arddangos lefel gallu.

Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.   

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Lefel 2 gael o leiaf 4 TGAU gradd A* - C. Dylai un ohonynt fod naill ai’n Fathemateg neu Saesneg.

Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs.  Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yn hyn wedi cael y graddau C neu uwch angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.