Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cwrdd â'r Tîm.

Nikki Neale, Uwch Gyfarwyddwr Profiad y Dysgwr 01554 748074 / Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Jamie Davies, Cydlynydd Cefnogi Dysgwyr, 01554 748305 / 07557 316165 / Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Julia Green, Assistant Director of Learning Support and Designated College ALNCo, 01554-748028/8232 /  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Matthew Morgan, Cydlynydd Mentoriaid Cefnogi Dysgwyr, 01554 748096 / 07827 449459 / Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Mae gan bob un o’r Darlithwyr Cymorth Dysgu gymhwyster addysgu yn ogystal â chymhwyster addysgu arbenigol Lefel 5 i gefnogi dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol. 

Mae llawer o’n tîm hefyd yn gymwysedig hyd at Lefel 7 a gallant asesu ar gyfer addasiadau arholiad.  Mae gennym ystod eang o arbenigedd a chyfoeth o brofiad, gan ddiweddaru ein sgiliau’n rheolaidd er mwyn cyflwyno darpariaeth o ansawdd safon uchel.  Rydym yn gweithio’n agos gyda staff cwricwlwm, mentoriaid dysgwyr a staff eraill er mwyn darparu gwasanaeth llyfn a di-dor.

Cydlynwyr Cymorth Dysgu

Mae’r Cydlynwyr Cymorth Dysgu yn gyfrifol am reoli cymorth ar bob campws yn ogystal â’i gyflwyno.  Mae’r Cydlynwyr i gyd yn athrawon cymwysedig arbenigol gyda chymhwyster Lefel 5 neu 7 mewn asesu dysgwyr ar gyfer trefniadau mynediad.  Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch eich cymorth, neu am wybod mwy am gymorth ar y campws lle byddwch chi’n astudio, mae croeso i chi gysylltu â’r Cydlynwyr:

Aberystwyth

Brian Nabney

01970 639700

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Rhydaman

Laura Main

01554 748325

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Aberteifi

Darren Sykes-Wilks

01239 612032

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Y Gelli Aur

Andrea Graydon

01554 748584

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Y Graig

Andrea Sykes

01554 748020

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ffynnon Job

Alison Howell

01554 748232

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Phibwrlwyd

Andrea Graydon

01554 748584

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Darlithwyr Cymorth Dysgu

Mae gennym dîm o Ddarlithwyr Cymorth Dysgu medrus iawn sy’n gallu darparu cymorth arbenigol wedi’i deilwra i’ch anghenion chi.  Gall y cymorth hwn ddigwydd ar sail un i un, mewn grŵp bach neu weithiau o fewn yr ystafell ddosbarth. 

Cynorthwywyr Cymorth Dysgu (LSAs)

Caiff LSAs eu neilltuo gan ddibynnu ar yr angen.  Mae ein LSAs yn gweithio ar draws gwahanol gyrsiau ac yn gweithio o fewn fframwaith i hybu eich sgiliau a’ch annibyniaeth, o fewn i’r ystafell ddosbarth a thu allan iddi.  Maen nhw’n dîm cyfeillgar ac amryddawn gydag amrywiol gryfderau a chefndiroedd, sy’n brofiadol wrth weithio gyda dysgwyr ag amrywiaeth eang o anghenion dysgu.

Am unrhyw wybodaeth ychwanegol, cysylltwch â’r Cydlynydd Cymorth Dysgu ar eich campws chi.