Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Dysgu ar-lein.

Amdanon ni

Agorodd Coleg Rhithwir Coleg Sir Gâr am y tro cyntaf yn 1998, gan gynnig nifer fach o gyrsiau TG. Ers datblygiad technoleg, sydd wedi newid meddylfryd pobl tuag at ddysgu ar-lein a'r gallu i gynnig ein cyrsiau yn fyd-eang, rydym wedi datblygu ein darpariaeth i gynnig ystod gyffrous o gyrsiau achrededig. 


Rydym yn cynnig Hyfforddiant Cwmni ac Unigolyn

Rydym yn darparu ar gyfer y cwmni neu'r sefydliad yn ogystal â'r unigolyn, gan weithio'n agos gyda'n myfyrwyr, cyflogwyr a'n hymgynghorwyr gyrfa i gefnogi anghenion Datblygiad Proffesiynol Parhaus.

Beth sy'n unigryw am y Coleg Rhithwir? 

 • Rydym yn cynnig gwiriwr llythrennedd a rhifedd sy'n ddewisol ac yn rhad ac am ddim cyn i bobl ddechrau eu cwrs
 • Bydd y rhan fwyaf o gyrsiau yn cynnig asesiadau sy'n medru cael eu cwblhau gartref neu yn y gwaith
 • Mae tocynnau anrheg ar gael ar gyfer y cyrsiau
 • Caiff y cyrsiau eu cynnal gan diwtoriaid go iawn


Darpariaeth Cwrs

Rydym yn cynnig dros 1000 o gyrsiau, gellir cael mynediad i lawer ohonynt yn fyd-eang ac rydym yn gweithio gyda chyrff dyfarnu sy'n cynnwys EdExcel, BCS, Sage, PRINCE2 a City and Guilds. Rydym wedi datblygu cyrsiau newydd yn ddiweddar yn benodol ar gyfer athrawon ac rydym yn cynnig cyrsiau mewn TG a busnes ar gyfer defnyddwyr Apple Mac. Mae cyrsiau perthnasol i gyflogaeth yn cynnwys Cyfraith Cyflogaeth, Iechyd a Diogelwch gan gynnwys hylendid bwyd yn ogystal â Mathemateg, Saesneg, cyfrifeg Sage a llawer mwy.


Mae'r 10 cwrs uchaf yn cynnwys:

 • PRINCE2 Sylfaen
 • Moodle: Y Camau Cyntaf
 • Agored Cymru TG
 • HABC Lefel 2 Diogelwch Bwyd
 • Sage / IAB Lefel 2 mewn Cyfrifon Cyfrifiadurol
 • ECDL Hanfodion
 • ECDL Ychwanegol
 • ECDL Uwch
 • Cymraeg: Siarad Nawr
 • Dylunio Mewnol


Talu: Gellir talu drwy siec, cerdyn credyd, paypal neu gallwch anfon anfoneb i'ch cyflogwr neu bartner ariannu.

Gweler ein prosbectws ar-lein yma >>