Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cae chwarae 3G.

Mae ein cae chwarae 3G yn gyfleuster gwych ar gyfer addysgu, hyfforddi a gemau. Mae’r sioc laddwyr tanlawr yn golygu y gellir ei ddefnyddio ar gyfer pêl-droed a rygbi ill dau ac mae’n gyfleuster cymeradwy gan Undeb Rygbi Cymru a Chymdeithas Bêl-droed Cymru.

Mae’r cyfleuster ar gael i’w ddefnyddio gan y gymuned pan nad yw’n cael ei ddefnyddio ar gyfer addysgu neu gan yr Academïau Chwaraeon. Mae eisoes rhaglen brysur o sesiynau hyfforddi bob noson o’r wythnos lle mae ystod eang o sefydliadau partner yn llogi’r cae chwarae cyfan, neu rannau ohono ar gyfer eu hadrannau iau a hŷn.

Ar ddyddiau Sadwrn a Sul mae’r cae chwarae ar gael i’w logi ar gyfer gemau.

Am wybodaeth bellach ynghylch llogi’r cyfleuster hwn, cysylltwch â:

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. Ffôn: 01554 748147