Cefnogi Partneriaethau Busnes.

Gydag enw da am ein gwaith gyda busnes, rydym yn darparu ystod o wasanaethau arbenigol i gefnogi eich anghenion busnes. Gan weithio gyda chyflogwyr, mae gennym hanes da sylweddol o gyflwyno hyfforddiant arloesol a chefnogaeth mewn cydweithrediad a diwydiant preifat a'r sector cyhoeddus.

Cefnogi Partneriaethau Busnes

O hyfforddiant gydag achrediad proffesiynol a chyrsiau hyfforddi pwrpasol i gyngor a chefnoga­eth busnes, rydym yn gallu cefnogi datblygiad sgiliau yn eich sefydliad er mwyn helpu eich pobl a'ch busnes i ffynnu.

Rydym yn cynnig cyrsiau a hyfforddiant mewn ystod eang o feysydd pwnc a gan ein bod wedi ein lleoli yng nghanol De Orllewin Cymru, rydym mewn sefyllfa strategol i allu cynnig cefnogaeth i'r sector cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector ar draws y rhanbarth a thu hwnt.

CYMORTH I FUSNESAU:

CYNLLUN PUM CAM I HELPU

EICH BUSNES I DYFU!

Datblygu'r Gweithlu ar Gyfer Eich Sefydliad

Mae datblygu a gwella sgiliau eich gweithlu yn all­weddol i dwf busnes.

Rydym mewn sefyllfa berffaith i gyflwyno rhaglenni hyfforddiant i staff o bob gallu, gan gynnig i'ch busnes yr enillion gorau posibl ar fuddsoddiad.

Rydym yn gallu darparu dadansoddiad anghenion hyfforddiant yn rhad ac am ddim i'ch helpu i ddif­finio eich gofynion hyfforddiant er mwyn datblygu'r strategaeth hyfforddiant sy'n iawn ar gyfer eich gweithwyr a'ch busnes chi.

Cyllid a Chymorth

Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch, mae yna nifer o fentrau rydym yn gallu rhoi cyngor yn eu cylch.

Ydych Chi Am Wybod Mwy?

Cysylltwch a ni heddiw i wybod mwy am sut gallwn ni gefnogi eich busnes.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN