Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Main
Cyfrifon Dysgu Personol

Cyflwyniad

Menter newydd gan Lywodraeth Cymru yw Cyfrif Dysgu Personol a gyflwynwyd i fynd i’r afael â dau fater cynyddol: y rhwystrau sy’n atal dysgu fel oedolyn a'r prinder sgiliau cynyddol sy'n wynebu sectorau blaenoriaeth ar hyn o bryd.

Gallai Cyfrif Dysgu Personol roi’r cyfle i chi ddatblygu eich gyrfa neu symud i sector a all gynnig cyfle i chi ddatblygu a symud ymlaen, tra hefyd yn darparu llwybr allan o dlodi mewn gwaith a thangyflogaeth.

Pam Cyfrif Dysgu Personol (PLA)?

 • Hyfforddiant a chymwysterau rhan-amser, hyblyg, wedi'u hariannu'n llawn
 • Symud ymlaen yn eich gyrfa
 • Newid sector cyflogaeth
 • Gwella eich rhagolygon cyflogaeth trwy gadw eich rôl neu sicrhau gwell cyflogaeth

Cymhwysedd

19 oed neu’n hŷn
Yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn
Yn gweithio ar hyn o bryd i asiantaeth neu ar gontractau Dim Oriau
Mewn perygl o golli swydd

Cyrsiau

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Dementia, cyflwynwyd gan TLC ar ran Coleg Sir Gâr

".... bydd yr hyfforddiant yn cael effaith hirdymor ar y rheiny a gymerodd y cwrs gan ein bod i gyd wedi dysgu llawer am Ddementia a gallwn i gyd nawr ddeall y clefyd hwn yn llawer gwell, ynghyd â bod yn fwy ymwybodol o'r arwyddion a'r symptomau sy’n gysylltiedig â dementia. Bydd hefyd yn helpu pob gofalwr i ddarparu gwell gofal person-ganololog i'n defnyddwyr gwasanaeth."

Paul Watts, Arweinydd Tîm Gofal. Gofal CDA, Abertawe

Meysydd Blaenoriaeth Rhanbarthol De Orllewin a Chanolbarth Cymru

 • Deunyddiau, Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Uwch
 • Adeiladu
 • Diwydiannau Creadigol
 • Digidol a Thechnoleg
 • Ariannol a Phroffesiynol
 • Bwyd ac Ar Dir
 • Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Lletygarwch, Adwerthu, Hamdden a Thwristiaeth

Cysylltwch am ragor o wybodaeth, i gwblhau eich Cynllun Dysgu Unigol a 'Newid eich Stori'