Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Main
Cyfrifon Dysgu Personol

Rhestr o Gyrsiau Cyfrif Dysgu Personol

Mae’r rhestr isod yn cwmpasu rhai o’r cyrsiau gallwn eu cynnig i chi, cysylltwch am fwy o fanylion.

Iechyd, Hylendid a Diogelwch

Adeiladu

 • BS7671 Diogelwch Trydanol 18fed argraffiad
 • Archwilio a Phrofi (Gosod Trydanol)
 • Cychwyn Arni mewn Gwaith Plymwr
 • Cychwyn Arni mewn Gwaith Saer
 • Cychwyn Arni mewn Peintio ac Addurno
 • Cychwyn Arni mewn Adeiladu

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

 • Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Egwyddorion Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • Tystysgrif Lefel 4 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • Diploma Lefel 5 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • E-ddysgu Rheoli Gwrthdaro

Gweinyddu Busnes a Meddygol

 • Dyfarniad Lefel 2 City and Guilds mewn Terminoleg Feddygol
 • Lefel 2 Gweinyddu Busnes
 • Tystysgrif Lefel 3 mewn Gweinyddu Meddygol
 • Tystysgrif CIMA mewn SAGE 50 - Ar-lein

Hunangyflogaeth ac Entrepreneuriaeth

 • Strategaeth Brand -Dosbarth Rhithwir
 • Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes Bach - Dosbarth Rhithwir

Rheoli Prosiect

 • Sylfaen PRINCE2 - ar-lein neu Ddosbarth Rhithwir
 • Ymarferydd Prince 2
 • Sylfaen Rheoli Prosiect Agile - Dosbarth Rhithwir
 • Ymarferydd Rheoli Prosiect Agile - Dosbarth Rhithwir
 • Ymarferydd Agile PRINCE2 – Dosbarth Rhithwir
 • Gwregys Melyn Lean Six Sigma - Ar-lein
 • Gwregys Gwyrdd Lean Six Sigma ISO 18404 - Ar-lein
 • Gwregys Du Lean Six Sigma ISO 18404 - Ar-lein

Iechyd, Gofal plant ac Addysgu

 • Dyfarniad Lefel 2 Cyflwyniad i Sgiliau Cynghori - Dosbarth Rhithwir
 • Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae
 • Dyfarniad Lefel 1 mewn Paratoi i Weithio mewn Ysgolion
 • Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys
 • Cymorth Cyntaf Pediatrig

TG

 • Egwyddorion creu gwefan ac optimeiddio
 • Egwyddorion allweddeiriau ac optimeiddio
 • Outlook: 2010, 2013 a 2016
 • PowerPoint: 2010, 2013 a 2016
 • Visio: 2010, 2013 a 2016
 • Creu a Datblygu Gwefannau
 • Meddalwedd Cronfa Ddata
 • Meddalwedd Prosesu Geiriau
 • Microsoft 365 Fundamentals
 • Microsoft Access
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Outlook
 • Microsoft Power Point
 • Microsoft Word
 • ECDL - (Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd)

Strategaeth Brand mewn partneriaeth â Highly, Caerfyrddin

 
“……roeddwn am e-bostio er mwyn eich diolch. Gwnes i fwynhau’n fawr ac ni allaf aros am yr un nesaf. O’r sesiwn gyntaf gallaf weld y prosesau meddwl y tu ôl i’r hyn rydych wedi rhoi at ei gilydd a gallaf weld sut mae’n mynd i ddatblygu. Mae’r hyn rydych wedi’i wneud mor glyfar, mae wir wedi peri i mi feddwl o ddifrif am yr hyn rwyf yn gwneud ac wedi rhoi cymaint o eglurder i mi’n barod ar ble mae angen i mi fynd â phethau. Rydych chi’n rhyfeddol. Diolch eto, gwelai i chi wythnos nesaf.”

James Cartwright, Conquer Fitness

Meysydd Blaenoriaeth Rhanbarthol De Orllewin a Chanolbarth Cymru

 • Deunyddiau, Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Uwch
 • Adeiladu
 • Diwydiannau Creadigol
 • Digidol a Thechnoleg
 • Ariannol a Phroffesiynol
 • Bwyd ac Ar Dir
 • Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Lletygarwch, Adwerthu, Hamdden a Thwristiaeth