Cyrsiau Hyfforddi.

“Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i Goleg Sir Gâr am eich ymagwedd broffesiynol wrth gyflwyno’r cymhwyster Gwybodeg Iechyd newydd ar draws GIG Cymru. Rwyf i wedi derbyn llawer o negeseuon yn mynegi pa mor gefnogol yw’r dysgu a ddarperir a’i fod wedi’i ddatblygu’n dda, ac edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda chi." 

Yr Athro Wendy Dearing - Pennaeth y Gweithlu a Datblygu Gweithrediadol Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN