Skip to main content

Cyrsiau Hyfforddi.

“Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i Goleg Sir Gâr am eich ymagwedd broffesiynol wrth gyflwyno’r cymhwyster Gwybodeg Iechyd newydd ar draws GIG Cymru. Rwyf i wedi derbyn llawer o negeseuon yn mynegi pa mor gefnogol yw’r dysgu a ddarperir a’i fod wedi’i ddatblygu’n dda, ac edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda chi." 

Yr Athro Wendy Dearing - Pennaeth y Gweithlu a Datblygu Gweithrediadol Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.