Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cyrsiau Hyfforddi.

“Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i Goleg Sir Gâr am eich ymagwedd broffesiynol wrth gyflwyno’r cymhwyster Gwybodeg Iechyd newydd ar draws GIG Cymru. Rwyf i wedi derbyn llawer o negeseuon yn mynegi pa mor gefnogol yw’r dysgu a ddarperir a’i fod wedi’i ddatblygu’n dda, ac edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda chi." 

Yr Athro Wendy Dearing - Pennaeth y Gweithlu a Datblygu Gweithrediadol Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru