Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slider

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i anelu at ddysgwyr sy’n dymuno dod yn swyddogion cymorth cyntaf brys yn y gweithle.

Mae’r cymhwyster hwn yn bodloni’r gofynion ar gyfer hyfforddi swyddogion cymorth cyntaf brys yn y sefydliadau hynny sydd wedi nodi bod angen hyfforddi staff i’r lefel hon yn eu hasesiad anghenion cymorth cyntaf.

Mae’r cymhwyster yn cwmpasu gwybodaeth megis rolau a chyfrifoldebau’r swyddog cymorth cyntaf a sut i asesu digwyddiad. Mae’r cymhwyster hefyd yn cwmpasu sgiliau cymorth cyntaf mewn adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) a defnyddio diffibriliwr allanol awtomatig (AED), darparu cymorth cyntaf i anafedig sy’n tagu a delio â gwaedu allanol a sioc hypofolemig.

 

Gwybodaeth Allweddol
 • Hyd
  1 diwrnod
 • Pris
  £75 (Disgowntiau grwp ar gael)
 • Dyddiad Dechrau
  Bwciadau grwp ar gael trwy ymgynghoriad
 • Lleoliad
  Pibwrlwyd SA31 3HY

Cysylltu â ni

I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch 01554 748344 heddiw neu ebostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Cyrsiau Cysylltiedig

Image not available
Gweld Cwrs
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith
Image not available
Gweld Cwrs
Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd
Image not available
Gweld Cwrs
Dyfarniad Lefel 3 mewn Diogelwch Bwyd
Image not available
Gweld Cwrs
IOSH Rheoli’n Ddiogel
previous arrow
next arrow
Slider