Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slide 1
Slide 1 - copy
Slide 1 - copy - copy

Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i anelu at ddysgwyr sy’n dymuno dod yn swyddogion cymorth cyntaf yn y gweithle. Mae’r cymhwyster hwn yn bodloni’r gofynion ar gyfer hyfforddi swyddogion cymorth cyntaf yn y sefydliadau hynny sydd wedi nodi bod angen hyfforddi staff i’r lefel hon yn eu hasesiad anghenion cymorth cyntaf.

Mae’r cymhwyster yn cwmpasu gwybodaeth megis rolau a chyfrifoldebau’r swyddog cymorth cyntaf, sut i asesu digwyddiad ac adnabod arwyddion a symptomau anafiadau ac afiechyd.

Mae’r cymhwyster hefyd yn cwmpasu sgiliau cymorth cyntaf mewn CPR a defnyddio AED a chynorthwyo anafedig sy’n dioddef o anaf mawr a salwch megis anafiadau i’r frest, anafiadau i’r asgwrn cefn ac anaffylacsis.

 

Gwybodaeth Allweddol
 • Hyd
  3 diwrnod
 • Pris
  £175 (Disgowntiau grwp ar gael)
 • Dyddiad Dechrau
  5th - 7th Ionawr 2020
  15th -17th Ebrill 2020
  Bwciadau grwp ar gael trwy ymgynghoriad
 • Lleoliad
  Pibwrlwyd SA31 3HY

Cysylltu â ni

I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch 01554 748344 heddiw neu ebostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Cyrsiau Cysylltiedig