Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slider

Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Paediatrig Brys

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i anelu at unigolion sy’n dymuno ennill y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i’w galluogi i ddarparu cymorth cyntaf paediatrig brys effeithiol.

Fe’i bwriedir ar gyfer dysgwyr megis rhieni a pherthnasau, staff lleoliad cyn-ysgol neu feithrinfa, gwirfoddolwyr grŵpiau plant bach, gwarchodwyr plant a nanis, au pairs a rhieni maeth, neu unrhyw un sy’n gorfod darparu cymorth cyntaf fel rhan o’u rôl mewn lleoliad gofal plant neu amgylchedd domestig.

Mae’r pynciau’n cynnwys rôl a chyfrifoldebau’r swyddog cymorth cyntaf paediatrig a rhoi cymorth cyntaf i faban neu blentyn sy’n anymatebol ac yn anadlu’n normal. Mae’r cymhwyster hefyd yn cwmpasu sut i roi cymorth cyntaf i faban neu blentyn sy’n tagu neu sy’n dioddef o sioc hypofolemig a sut i drin mân anafiadau.

Gwybodaeth Allweddol
 • Hyd
  1 diwrnod
 • Pris
  £70 (Disgowntiau grwp ar gael)
 • Dyddiad Dechrau
  31st Ionawr 2020
  27th Mawrth 2020
  Bwciadau grwp ar gael trwy ymgynghoriad
 • Lleoliad
  Pibwrlwyd SA31 3HY

Cysylltu â ni

I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch 01554 748344 heddiw neu ebostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Cyrsiau Cysylltiedig

Image not available
Gweld Cwrs
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith
Image not available
Gweld Cwrs
Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd
Image not available
Gweld Cwrs
Dyfarniad Lefel 3 mewn Diogelwch Bwyd
Image not available
Gweld Cwrs
IOSH Rheoli’n Ddiogel
previous arrow
next arrow
Slider