Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slider

Dyfarniad Lefel 3 mewn Diogelwch Bwyd

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i anelu at y rheiny sydd yn gweithio yn y diwydiant bwyd sydd ar, neu sydd yn dymuno symud ymlaen i, lefel uwch neu lefel oruchwyliol.

Mae’r pynciau’n cynnwys sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth diogelwch bwyd, cymhwyso a monitro arferion hylendid da, sut i weithredu gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd a chymhwyso a monitro arferion da o ran halogiad, microbioleg a rheoli tymheredd.

 

Gwybodaeth Allweddol
 • Hyd
  3 diwrnod
 • Pris
  £210 (Disgowntiau grwp ar gael)
 • Dyddiad Dechrau
   MaiBwciadau grwp ar gael trwy ymgynghoriad
 • Lleoliad
  Pibwrlwyd SA31 3HY

Cysylltu â ni

I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch 01554 748344 heddiw neu ebostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Cyrsiau Cysylltiedig

Image not available
Gweld Cwrs
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith
Image not available
Gweld Cwrs
Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd
Image not available
Gweld Cwrs
Dyfarniad Lefel 3 mewn Diogelwch Bwyd
Image not available
Gweld Cwrs
IOSH Rheoli’n Ddiogel
previous arrow
next arrow
Slider