Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slider

Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelu ac Amddiffyn Plant a Phobl Ifanc (RQF)

Mae’r cymhwyster yn cwmpasu sut i ddiogelu ac amddiffyn plant, pobl ifanc ac ymarferwyr yn y gweithle yn ogystal â sut i ymateb i dystiolaeth neu bryderon bod plentyn neu berson ifanc wedi cael ei gam-drin. Plant yw’r rheiny dan 16 oed a phobl ifanc yw’r rheiny rhwng 16 a 18 oed.

Mae Gweithio Gyda'n Gilydd i Ddiogelu Plant 2015, Diogelu Plant mewn Addysg (KCSIE) a Deddf Plant 2004, yn gosod dyletswyddau ar ystod o sefydliadau i sicrhau eu bod yn ystyried yr angen i ddiogelu a hyrwyddo lles plant.

Mae hyn yn cynnwys yr angen am hyfforddiant diogelu priodol, gan fod cyflogwyr yn gyfrifol am wneud yn siŵr bod staff yn gymwys i gyflawni eu cyfrifoldebau tuag at ddiogelu plant a phobl ifanc. Gellir defnyddio’r cymhwyster hwn i ategu hyfforddiant cyflogeion.

Gwybodaeth Allweddol
 • Hyd
  1 diwrnod
 • Pris
  £50
 • Dyddiad Dechrau
  Bwciadau grwp ar gael trwy ymgynghoriad
 • Lleoliad
  Pibwrlwyd SA31 3HY

Cysylltu â ni

I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch 01554 748344 heddiw neu ebostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Cyrsiau Cysylltiedig

Image not available
Gweld Cwrs
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith
Image not available
Gweld Cwrs
Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd
Image not available
Gweld Cwrs
Dyfarniad Lefel 3 mewn Diogelwch Bwyd
Image not available
Gweld Cwrs
IOSH Rheoli’n Ddiogel
previous arrow
next arrow
Slider