Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slide 1
Slide 1 - copy
Slide 1 - copy - copy

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Mae cyflyrau iechyd meddwl yn un o laddwyr mwyaf cymdeithas gan eu bod yn aml yn cael eu cuddio oherwydd stigma ac ofn gwahaniaethu.

Mae ymchwil wedi dangos bod diwylliant o ofn a thawelwch o amgylch iechyd meddwl yn gostus i unigolion a chyflogwyr fel ei gilydd. Darperir yr hyfforddiant gan gyn-barafeddyg sydd â dros 30 mlynedd o brofiad yn y GIG.

Nid yn unig y mae gan yr hyfforddwr y mewnwelediad fel gweithiwr gofal iechyd proffesiynol ond mae ganddo brofiad o faterion iechyd meddwl. Pynciau sy’n cael eu cwmpasu: Gwybodaeth am yr ystod eang o gyflyrau iechyd meddwl;

Sut i ddechrau sgwrs gefnogol;

Y gallu i wybod pryd a sut i gyfeirio person sydd mewn perygl o gael problemau iechyd meddwl i geisio'r cymorth priodol;

Sut i adnabod a rheoli straen; Deall effaith camddefnyddio sylweddau.

 

Gwybodaeth Allweddol
 • Hyd
  1 diwrnod
 • Pris
  £100 y pen
 • Dyddiad Dechrau
  14 Ionawr 2020
  11 Chwefror 2020
  10 Mawrth 2020
  7 Ebrill 2020
  5 Mai 2020
 • Lleoliad
  Pibwrlwyd SA31 3HY

Cysylltu â ni

I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch 01554 748344 heddiw neu ebostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Cyrsiau Cysylltiedig