Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slide 1
Slide 1 - copy
Slide 1 - copy - copy

Iechyd a Diogelwch

O ddetholiad o gyrsiau byr undydd i gymwysterau achrededig, mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn cynnig ystod o opsiynau hyfforddi sydd wedi’u cynllunio i fodloni anghenion busnes ac unigolion.

Gellir cyflwyno’r hyfforddiant wyneb yn wyneb yn un o’n campysau niferus yn ne orllewin Cymru, ar-lein drwy ein Coleg Rhithwir sydd wed’i wobrwyo, neu yn eich gweithle.

“It’s both exciting and rewarding working alongside Coleg Sir Gar.  I think there is an understanding here that this is time of great change and if FE is to play it’s crucial role in equipping people to meet the challenges we face, it needs to be willing to adapt quickly and with imagination.”

Simon Wright, Proprietor - Wright's Food Emporium

Cyrsiau sydd ar ddod

Enw’r CwrsHydPris
Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd
1 Diwrnod

£60

Gweld Cwrs
Dyfarniad Lefel 3 mewn Diogelwch Bwyd
3 Ddiwrnod

£120

Gweld Cwrs
Lefel 2 HACCP (rheolaeth diogelwch bwyd dadansoddi peryglon)
1 Ddiwrnod

£70

Gweld Cwrs
Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelu ac Amddiffyn Plant a Phobl Ifanc (RQF)
1 Ddiwrnod

£50

Gweld Cwrs
Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Diogelwch Tân
1 Ddiwrnod

£65

Gweld Cwrs
IOSH Rheoli’n Ddiogel
1 Ddiwrnod

£390

Gweld Cwrs
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith
1 Ddiwrnod

£75

Gweld Cwrs
Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith
3 Ddiwrnod

£175

Gweld Cwrs
Dyfarniad Lefel 2 mewn Cynnal Bywyd Sylfaenol a Defnyddio Diffibriliwr Allanol Awtomatig yn Ddiogel (RQF)
0.5 Diwrnod

£40

Gweld Cwrs
Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Paediatrig Brys
1 Diwrnod

£70

Gweld Cwrs
Trwyddedu Alcohol Lefel 2 (ALPH)
10 Awr

£85

Gweld Cwrs
Symud a Thrin Nwyon Meddygol
3 Awr

£10

Gweld Cwrs
Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl
1 diwrnod

£100

Gweld Cwrs