Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Rhaglen 5x30.

Mae iechyd a lles ein dysgwyr yn flaenoriaeth uchel yng Ngholeg Sir Gâr. Cynlluniwyd y rhaglen 5x30 i ddarparu ystod eang o weithgareddau er mwyn annog ein myfyrwyr i fod yn fwy actif.

Agwedd bwysig y rhaglen yw ei bod wedi’i chynllunio gennych chi, y myfyrwyr, felly y gweithgareddau yw’r pethau rydych chi eu heisiau. Boed hynny yn dodge ball, Soffa i 5k, sesiynau ffitrwydd yn ein Swît Ffitrwydd, dawns stryd, tenis bwrdd neu yoga – eich dewis chi yw a bydd y tîm 5x30 yn gweithio’n galed i gyflenwi eich awgrymiadau.

Mae 5x30 yn ymwneud â chael hwyl, does dim rhaid iddo fod yn gystadleuol, does dim hyd yn oed rhaid i chi wisgo cit arbennig ac mae’r cwbl yn rhad ac am ddim.

Pa un bynnag gampws rydych chi arno mae’r tîm 5x30 yn awyddus i glywed pa weithgareddau hoffech chi gymryd rhan ynddynt.  Gofynnwch i’ch tiwtor am fwy o wybodaeth neu cysylltwch â’r tîm 5x30 trwy e-bostio

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ffoto: John Manley