Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cynghori.

Mae cynghorwr y coleg ar gael yn ddi-dâl ar gyfer yr holl fyfyrwyr a gellir cael mynediad i’r gwasanaeth hwn o unrhyw gampws trwy apwyntiad neu trwy alw heibio. Mae’r gwasanaeth yn gwbl gyfrinachol a chaiff ei gynnig gan gynghorwr proffesiynol, cyfeillgar a phrofiadol.

Mae cefnogaeth emosiynol ar gael ar gyfer ystod o faterion a wynebir gan fyfyrwyr megis perthynas, straen, digwyddiadau’r gorffennol, trawmâu, profedigaeth, pryder, teimladau o banig, dicter, iselder, problemau bwyta, camddefnyddio sylweddau, problemau teuluol, hiraeth neu deimlad bod pethau ‘ddim yn iawn’. Gellir eich cyfeirio at asiantaethau eraill os oes angen.

DOLENNI CYSWLLT DEFNYDDIOL

CALL – Llinell Gymorth ar gyfer Cyngor a Gwrando Cymunedol 0800 132 737

www.callhelpline.org.uk - Cymorth iechyd meddwl

Samariaid www.samaritans.org.uk 0345 909090

www.student.counselling.co.uk/guide.html Arweiniad ar gyfer amrywiaeth eang o broblemau a datrysiadau.

Young Minds www.youngminds.org.uk - Gwybodaeth ynghylch ystod o bynciau sy’n berthnasol i bobl ifanc.