Cyfarwyddyd Gyrfaol.

Os oes angen cymorth Gyrfaol arnoch, cysylltwch â Gyrfa Cymru, neu gofynnwch i'ch Tiwtor neu'r staff Gwasanaethau Dysgwyr.

Beth bynnag yw eich oedran, yn astudio'n llawn amser neu'n rhan-amser, gallwch gael mynediad i gyfarwyddyd gyrfaol yn un o ganolfannau Gyrfa Cymru.  Yn ychwanegol, bydd pob dysgwr llawn amser yn derbyn rhaglen gynlluniedig o addysg a chyfarwyddyd gyrfaol trwy diwtorialau, a fydd yn ategu canlyniadau dysgu cydnabyddedig.

Gall Ymgynghorwyr Gyrfaoedd o Gyrfa Cymru roi cymorth i chi ar-lein yn www.careerswales.com/cy/ neu dros y ffôn. Gallant eich helpu i ddewis gyrfa, addysg uwch, a chael mynediad i wybodaeth yrfaol a galwedigaethol gyfredol, chwilio am swyddi a’r swyddi gwag diweddaraf.

Efallai y byddwch hefyd am ymweld â’n digwyddiad blynyddol SkillsCymru Sir Gaerfyrddin ar Barc y Scarlets yn Llanelli. Yma rydym yn ymuno â Gyrfa Cymru, Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Caerfyrddin a Bwydydd Castell Howell i ddod â rhai o gyflogwyr a darparwyr hyfforddiant mwyaf Gorllewin Cymru at ei gilydd.

Gyda mwy na 100 o arddangoswyr o bob cwr o Gymru yn mynychu’r digwyddiad dau-ddiwrnod, cewch gyfle i gwrdd â chyflogwyr wyneb yn wyneb, profi eich sgiliau ar stondinau Troi-eich-Llaw, a dod i wybod mwy am swydd eich breuddwydion. Hefyd gallwch chi ddod i wybod mwy am yrfaoedd a phrentisiaethau gyda chwmnïau megis, Heddlu Dyfed Powys, Dŵr Cymru, Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, Cyngor Sir Caerfyrddin, Rathbone, Cwmni Dur Tata a llawer mwy.