Campus slider
Campus slider
previous arrow
next arrow

Dysgu ar-lein

Darpariaeth Cwrs

Rydym yn cynnig dros 1000 o gyrsiau, gellir cael mynediad i lawer ohonynt yn fyd-eang ac rydym yn gweithio gyda chyrff dyfarnu sy'n cynnwys EdExcel, BCS, Sage, PRINCE2 a City and Guilds.

Rydym wedi datblygu cyrsiau newydd yn ddiweddar yn benodol ar gyfer athrawon ac rydym yn cynnig cyrsiau mewn TG a busnes ar gyfer defnyddwyr Apple Mac.

Amdanon ni

Agorodd Coleg Rhithwir Coleg Sir Gâr am y tro cyntaf yn 1998, gan gynnig nifer fach o gyrsiau TG. Ers datblygiad technoleg, sydd wedi newid meddylfryd pobl tuag at ddysgu ar-lein a'r gallu i gynnig ein cyrsiau yn fyd-eang, rydym wedi datblygu ein darpariaeth i gynnig ystod gyffrous o gyrsiau achrededig.

Rydym yn cynnig Hyfforddiant Cwmni ac Unigolyn

Rydym yn darparu ar gyfer y cwmni neu'r sefydliad yn ogystal â'r unigolyn, gan weithio'n agos gyda'n myfyrwyr, cyflogwyr a'n hymgynghorwyr gyrfa i gefnogi anghenion Datblygiad Proffesiynol Parhaus.

Beth sy'n unigryw am y Coleg Rhithwir? 

  • Rydym yn cynnig gwiriwr llythrennedd a rhifedd sy'n ddewisol ac yn rhad ac am ddim cyn i bobl ddechrau eu cwrs
  • Bydd y rhan fwyaf o gyrsiau yn cynnig asesiadau sy'n medru cael eu cwblhau gartref neu yn y gwaith
  • Mae tocynnau anrheg ar gael ar gyfer y cyrsiau
  • Caiff y cyrsiau eu cynnal gan diwtoriaid go iawn

Talu

Gellir talu drwy siec, cerdyn credyd, Paypal neu gallwn anfon anfoneb i'ch cyflogwr neu bartner ariannu.  

Cyfrifon Dysgu Personol

Hyfforddiant a chymwysterau rhan-amser, hyblyg, wedi'u hariannu'n llawn

Cysylltu

Am ragor o fanylion, neu i ofyn am daflen gyrsiau, cysylltwch â ni

01554 748179
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN