Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Campus slider
Campus slider
previous arrow
next arrow

Cyrsiau Mynediad

Mae'r cymhwyster Mynediad i Addysg Uwch yn gwrs sydd wedi'i deilwra ar gyfer oedolion sy’n dymuno dychwelyd i addysg. Efallai ei bod yn amser i newid gyrfa neu efallai na chawsoch chi gyfle i fynd i'r brifysgol oherwydd ymrwymiadau teuluol.

Os ydych chi'n 18 oed neu'n hŷn ac yn dymuno symud ymlaen i addysg uwch i astudio'r gwyddorau cymdeithasol neu'r dyniaethau, yna dyma'r cwrs i chi.

Cyrsiau