Skip to main content

Tystysgrif mewn Hyfforddi a Mentora Effeithiol Lefel 3

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer dysgwyr sydd am ennill gwybodaeth, sgiliau a hyder i hyfforddi neu fentora pobl yn effeithiol o fewn cyd-destun sefydliadol.  Mae hefyd yn gymhwyster delfrydol ar gyfer y rheiny sydd am gychwyn gyrfa mewn hyfforddi neu fentora.  Mae gan fyfyrwyr fynediad i ddeunyddiau dysgu ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos drwy Google Classrooms a llyfrgell ddigidol ategol ar-lein y coleg.   Yn ychwanegol at hyn, mae ganddynt gymorth tiwtor neilltuedig a thiwtorialau un i un penodedig i gynorthwyo myfyrwyr cyn iddynt gyflwyno gwaith yn ddigidol ar-lein. 

Mae ffioedd cwrs yn berthnasol sy'n talu am hyfforddiant, asesu a sesiynau tiwtorial - pris ar gael ar gais.

Cipolwg

  Rhan Amser

  Blwyddyn (un diwrnod y mis yn y coleg gyda chefnogaeth diwtorial unigol)

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Gwybod beth sydd eisiau i fod yn hyfforddwr a mentor effeithiol

  • Deall rôl a chyfrifoldebau hyfforddwyr a mentoriaid effeithiol
  • Dysgu sut i reoli prosesau hyfforddi a mentora gan ddefnyddio modelau cydnabyddedig
  • Rhoi eich sgiliau newydd ar waith trwy gyflawni sesiynau hyfforddi neu fentora dan oruchwyliaeth
  • Dadansoddi eich perfformiad hyfforddi neu fentora er mwyn gwella eich gallu eich hun

Cynnwys y Rhaglen


Mae yna 4 uned i’w cwblhau fydd yn canolbwyntio ar arfer da mewn hyfforddi a mentora o fewn cyd-destun sefydliadol. Yn ogystal byddwch yn ymgymryd â hyfforddi o fewn eich gweithle ac yn myfyrio ar ddatblygiad eich sgiliau dros y flwyddyn.

Dilyniant a Chyflogaeth


Bydd y cymhwyster hwn yn darparu cyfleoedd dilyniant i gymwysterau eraill megis:

  • Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth
  • Tystysgrif neu Ddiploma Lefel 5 ILM mewn Hyfforddi a Mentora Effeithiol
  • Tystysgrif neu Ddiploma Lefel 5 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Asesu'r Rhaglen


2 aseiniad

Portffolio

Dyddiadur Adfyfyriol

Gofynion Mynediad


Gofynnir i chi fentora neu hyfforddi unigolyn yn y gweithle dan oruchwyliaeth er mwyn cwblhau’r cymhwyster hwn yn llwyddiannus.

Costau Ychwanegol


Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Band ffioedd cwrs: H.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.