Skip to main content

Prentisiaeth - Coginio Proffesiynol Lefel 3

Cipolwg

  • Llawn Amser

  • 18 Mis

  • Campws Pibwrlwyd

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd am ddatblygu eu sgiliau coginio. Mae’n llwybr i un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol. Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn i symud ymlaen yn uniongyrchol i gyflogaeth.

Nodweddion y Rhaglen

Bydd dysgwyr yn cwblhau tystysgrif lefel tri mewn egwyddorion lletygarwch ac arlwyo yn ogystal â'r diploma lefel tri mewn coginio proffesiynol.

Bydd dysgwyr yn paratoi ystod eang o seigiau cymhleth a fydd yn caniatáu i chi ddatblygu sgiliau cyllyll, a gwybodaeth am amrywiaeth o ddulliau coginio a thechnegau paratoi bwyd a ddefnyddir yn y gegin.

Cynnwys y Rhaglen

Asesir ystod o unedau gorfodol ac opsiynol yn y gweithle ynghyd â chwestiynau gwybodaeth diwedd uned a fydd yn ysgrifenedig a hefyd yn cael eu hateb ar lwyfan digidol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae ymgeiswyr llwyddiannus yn mynd i gyflogaeth lawn amser yn y sector arlwyo.

Dull asesu

Asesir unedau coginio proffesiynol trwy arsylwi tasgau ymarferol yn y gweithle a gofyn cwestiynau seiliedig ar wybodaeth a all fod yn ysgrifenedig neu ar lwyfannau digidol.

Gofynion Mynediad

Dyfarniad lefel dau mewn coginio proffesiynol/cynhyrchu a choginio bwyd lefel dau. Rhoddir ystyriaeth yn ogystal i ddysgwyr sydd â phrofiad blaenorol perthnasol yn y diwydiant.

Disgwylir i ddysgwyr nad oes ganddynt radd C neu uwch mewn mathemateg a Saesneg sefyll cymwysterau Sgiliau Hanfodol lefel dau mewn cymhwyso rhif a chyfathrebu er mwyn pasio'r brentisiaeth. Rhaid i bob prentis hefyd gwblhau diweddariadau sgiliau/targedau rheolaidd mewn cymhwyso rhif, cyfathrebu, llythrennedd digidol a Chymraeg waeth beth yw eu lefel ar fynediad.

Costau Ychwanegol

Disgwylir i brentisiaid brynu set gyfan o ddillad gwyn pen-cogyddion. Mae’n bosibl bydd angen offer ychwanegol megis set o gyllyll.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.