Skip to main content

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae'r cwrs hwn yn gyflwyniad sylfaenol 10-wythnos i'r rheiny sy’n dymuno dysgu sgiliau cynghori (sgiliau gwrando ac ymateb) mewn rolau helpu.  

Mae'r cwrs yn eich galluogi i ddarganfod mwy am gynghori ac yn eich helpu chi i benderfynu a ydych chi am fynd ymlaen i hyfforddi fel cynghorydd.

Mae llawer o fyfyrwyr yn canfod y gall y cwrs hwn helpu i wella rolau proffesiynol a pherthnasoedd personol presennol, p’un ai ydyn nhw'n mynd ymlaen i hyfforddi ymhellach ai peidio.

Cipolwg

  Rhan Amser

  10 wythnos

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen


Cynigir y cwrs hwn ar dri champws gwahanol:  Pibwrlwyd (Caerfyrddin), Y Graig (Llanelli) a Rhydaman ac ar-lein. 

Mae'r cwrs yn rhedeg am 10 wythnos am dair awr ac fel arfer caiff ei redeg gyda'r nos (5pm i 8pm) neu yn y prynhawn (1pm i 4pm) yn Rhydaman.

Cynnwys y Rhaglen


Mae'r cwrs yn cwmpasu saith prif faes gan gynnwys cydnabod cyfyngiadau a ffiniau rôl helpu, cyfathrebu empathi, canolbwyntio ar agenda’r person sy’n derbyn help, cydnabod pwysigrwydd hunanymwybyddiaeth, rhoi a derbyn adborth yn ogystal ag elfen ymarferol o ddefnyddio sgiliau gwrando ac ymateb.   

Mae mwy o wybodaeth am y cwrs hwn ar gael ar wefan CPCAB.

Argymhellir bod myfyrwyr yn cael y llyfr CPCAB sy'n cyd-fynd â'r cwrs hwn:  Counselling skills and Studies (2il Argraffiad) gan Dykes, Kopp a Postings.

Dilyniant a Chyflogaeth


Nid yw'r cymhwyster hwn yn arwain yn uniongyrchol at rôl gyflogedig, fodd bynnag, gall wella rôl wirfoddol neu rôl â thâl bresennol neu gynyddu cyflogadwyedd cyffredinol y rheiny sy'n ceisio camu i’r farchnad swyddi.

Yn dilyn y cwrs hwn, gallwch wneud cais am y radd sylfaen mewn cynghori sy'n eich cymhwyso i fod yn gynghorydd.

Asesu'r Rhaglen


Byddwch yn cadw portffolio o'ch dysgu gan gynnwys darnau adfyfyriol ysgrifenedig ac adborth gan gyfoedion a thiwtor am eich ymarfer sgiliau cynghori.

Gofynion y Rhaglen


Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn, fodd bynnag, mae'r cwrs yn cynnwys elfennau trwy brofiad a fydd yn cynnwys rhywfaint o ddatgeliad personol a gweithgareddau datblygiad personol cysylltiedig.  

Felly, nid yw'r cwrs hwn yn cael ei argymell ar gyfer y rheiny sydd ar hyn o bryd mewn cyflwr o anhawster emosiynol difrifol a/neu ddryswch seicolegol difrifol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.