Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cyswllt a Enwir ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal a Rhai Sy'n Gadael Gofal.

Matthew Morgan – Cydlynydd Mentoriaid Cefnogi Dysgwyr a phwynt cyswllt ar gyfer “Plant sy'n derbyn gofal” a “Phobl sy'n gadael gofal”

Ffôn – 01554 748096
Ffôn symudol – 07827449459
E-bost – Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Gweithgareddau Allgymorth

 • Ymweliadau ar draws y campysau
 • Wythnos ragflas Pontio i'ch helpu i benderfynu ar y cwrs iawn i chi (Ar y cyd â gwasanaeth ieuenctid Sir Gaerfyrddin)
 • Pwynt cyswllt dynodedig i gynorthwyo gyda chyrsiau a ddewisir, cyllid, cefnogaeth fentora ac unrhyw gymorth ychwanegol sydd ei angen.
 • Cysylltiadau gydag awdurdodau lleol ac ysgolion i adnabod anghenion pobl ifanc sy'n gwneud cais i goleg yn gynnar, er mwyn sicrhau y caiff y cymorth a'r cyngor, yr arweiniad a'r gefnogaeth cywir eu darparu.
 • Gweithgareddau haf ar gael er mwyn sicrhau mynediad didrafferth i fywyd y coleg ac i gwrdd â phobl o'r un bryd tra'n cael hwyl.
 • Cefnogaeth Fentora 1:1 ar gyfer pobl ifanc sydd angen help, cymorth, cyngor ac arweiniad ar gyfer datblygiad personol a chymdeithasol.

Cymorth a Ddarperir

 • Cyngor ac arweiniad am gyrsiau cyn gwneud cais ar gael, ynghyd â chymorth gyda cheisiadau os oes angen.
 • Cyngor ac arweiniad i gael mynediad i Gymorth Dysgu ar gyfer gofynion academaidd ychwanegol.
 • Cefnogaeth yn ystod y broses gofrestru
 • Help gyda mynediad i gyllid perthnasol sydd ar gael
 • Person dynodedig i gynorthwyo gyda chyngor, arweiniad ac eiriolaeth trwy gydol eu hamser yn y coleg.
 • Person dynodedig i gynorthwyo gyda chyfeirio at ddarpariaethau cymorth perthnasol megis mentora, gyrfaoedd, cynghori.
 • Cymorth gyda cheisiadau ar gyfer cyrsiau Addysg Uwch a phontio i Addysg Uwch.