Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Animeiddio a Chynhyrchu Ffilmiau Lefel 2

Disgrifiad o'r Rhaglen


Cynlluniwyd y cwrs Lefel 2 hwn yn ddiweddar i roi’r holl sgiliau ac offer angenrheidiol i chi i weithio o fewn y Diwydiannau Creadigol ym meysydd Darlledu Byw, Animeiddio, Cynhyrchu Ffilm, Special FX yn ogystal â Digwyddiadau Byw a Chynhyrchu Fideo Perfformiad.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws y Graig

Nodweddion y Rhaglen


Mae gennym switiau cyfrifiadurol â’r holl gyfarpar angenrheidiol, lle byddwch yn dod o hyd i’r meddalwedd diweddaraf a thechnoleg o’r radd flaenaf.  Mae ein hystafelloedd recordio a’n stiwdio ffilm ar y safle yn cynnwys cyfarpar proffesiynol safon y diwydiant, y gallwch chi fenthyg, yn rhad ac am ddim. Hefyd cewch fynediad i’r swît Adobe gartref ac yn y coleg; Stiwdio Toon Boom a Meddalwedd Animeiddio Stiwdio Dragon. Mae ein switiau cyfrifiadurol Apple Macintosh yn rhedeg rhaglenni Adobe Premiere, Prelude, Photoshop, Illustrator, After Effects, Audition, Encore, InDesign, Dreamweaver, Logic X. Mae gan ein Hadran Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol gysylltiadau cryf ar draws y diwydiant, felly byddwch chi’n elwa o arbenigwyr yn y diwydiant a chyfleoedd rhwydweithio.

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r cwrs yn dechrau gyda 2 fis o gyflwyno sgiliau ble byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio’r cyfarpar a’r meddalwedd, ac yna byddwch yn dechrau gwneud cynnwys yn syth sy’n unol â’ch diddordebau. Mae yna 3 phrosiect sy’n rhedeg ar hyd y flwyddyn ac rydych chi’n dewis eich cynnwys - un Sain, Gweledol a Rhyngweithiol. Yna rydych chi’n gorffen y flwyddyn gyda Phrosiect Mawr Terfynol 16-wythnos ble rydych chi’n dewis maes diddordeb ac yn creu eich prosiect eich hun.

Mae'r cwrs hwn hefyd yn cynnwys datblygu Llythrennedd a Rhifedd lle gallwch ail-sefyll TGAU Saesneg/Mathemateg, cwblhau cymhwyster Agored neu fynychu dosbarthiadau Sgiliau.

Dilyniant a Chyflogaeth


Gallech chi fynd yn syth i mewn i ystod gyfan o swyddi megis gweithredydd camera byw, gweithredydd steadicam, cynhyrchydd cynnwys cyfryngau cymdeithasol, golygu a chynhyrchu fideo a sain, Darlledu Digwyddiadau Byw a Theledu yn ogystal ag unrhyw beth yn ymwneud â delweddau llonydd neu symudol a sain.

Gallech chi fynd yn syth i mewn i ystod gyfan o swyddi megis gweithredydd camera byw, gweithredydd steadicam, cynhyrchydd cynnwys cyfryngau cymdeithasol, golygu a chynhyrchu fideo a sain, Darlledu Digwyddiadau Byw a Theledu yn ogystal ag unrhyw beth yn ymwneud â delweddau llonydd neu symudol a sain. Mae hwn yn amser hynod gyffrous i'r diwydiant Cyfryngau Creadigol yng Nghymru sy'n arwain at gyfleoedd gwaith ar garreg ein drws gydag Yr Egin yng Nghaerfyrddin, Tinopolis yn Llanelli a stiwdios y BBC yng Nghaerdydd. Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch, prentisiaethau neu gyflogaeth.

Asesu'r Rhaglen


Asesir unedau’n fewnol - mae eich holl farciau’n dod o’ch gwaith cwrs ar ddiwedd y flwyddyn.

Gofynion y Rhaglen


Bydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith Cyfryngau neu waith Celf a Dylunio i’r cyfweliad, lle caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu.    

Mae angen o leiaf 4 TGAU gradd A* - C ar gyfer Lefel 2, a rhaid iddynt gynnwys naill ai Mathemateg neu Saesneg gan fod y ddau yn rhan annatod o’r cwrs. Bydd myfyrwyr nad oes ganddynt hyd yn hyn y graddau angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Costau Ychwanegol


Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd disgwyl i chi ddarparu eich set o glustffonau, cerdyn SD a chof bach ar gost amcangyfrifedig o £60.00 ar y mwyaf.