Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Animeiddio a Chynhyrchu Ffilmiau Lefel 3

Disgrifiad o'r Rhaglen


Cynlluniwyd y cwrs Lefel 3 hwn yn ddiweddar i roi’r holl sgiliau ac offer angenrheidiol i chi i weithio o fewn y Diwydiannau Creadigol ym meysydd Darlledu Byw, Animeiddio, Cynhyrchu Ffilm, Special FX yn ogystal â Digwyddiadau Byw a Chynhyrchu Fideo Perfformiad.  

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 flynedd

  Campws y Graig

Nodweddion y Rhaglen


Mae gennym switiau cyfrifiaduron â’r holl gyfarpar angenrheidiol, lle byddwch yn dod o hyd i’r meddalwedd diweddaraf a thechnoleg o’r radd flaenaf.  Mae ein hystafelloedd recordio a’n stiwdio ffilm ar y safle yn cynnwys cyfarpar proffesiynol safon y diwydiant, gallwch chi fenthyg, yn rhad ac am ddim. Hefyd cewch fynediad i’r swît Adobe gartref ac yn y coleg; Stiwdio Toon Boom a Meddalwedd Animeiddio Stiwdio Dragon. Mae ein switiau cyfrifiadurol Apple Macintosh yn rhedeg rhaglenni Adobe Premiere, Prelude, Photoshop, Illustrator, After Effects, Audition, Encore, InDesign, Dreamweaver, Logic X. Mae gan ein Hadran Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol gysylltiadau cryf ar draws y diwydiant, felly byddwch chi’n elwa o arbenigwyr yn y diwydiant a chyfleoedd rhwydweithio.

Cynnwys y Rhaglen


Gallech chi fynd yn syth i mewn i ystod gyfan o swyddi megis gweithredydd camera byw, gweithredydd steadicam, cynhyrchydd cynnwys cyfryngau cymdeithasol, golygu a chynhyrchu fideo a sain, Darlledu Digwyddiadau Byw a Theledu yn ogystal ag unrhyw beth yn ymwneud â delweddau llonydd neu symudol a sain.


Gallech chi fynd yn syth i mewn i ystod gyfan o swyddi megis gweithredydd camera byw, gweithredydd steadicam, cynhyrchydd cynnwys cyfryngau cymdeithasol, golygu a chynhyrchu fideo a sain, Darlledu Digwyddiadau Byw a Theledu yn ogystal ag unrhyw beth yn ymwneud â delweddau llonydd neu symudol a sain. Mae hwn yn amser hynod gyffrous i'r diwydiant Cyfryngau Creadigol yng Nghymru sy'n arwain at gyfleoedd gwaith ar garreg ein drws gydag Yr Egin yng Nghaerfyrddin, Tinopolis yn Llanelli a stiwdios y BBC yng Nghaerdydd. Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch, prentisiaethau neu gyflogaeth.

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae'r cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer ein cwrs Animeiddio a Chynhyrchu Ffilmiau Lefel 3 lle byddwch chi'n datblygu'ch sgiliau ymhellach. Gallech hefyd ddefnyddio'r cwrs hwn fel platfform i’r Celfyddydau Cynhyrchu Lefel 3 neu gyrsiau cyfrifiadurol eraill. Mae hwn yn amser hynod gyffrous i'r diwydiant Cyfryngau Creadigol yng Nghymru sy'n arwain at gyfleoedd gwaith ar garreg ein drws gydag Yr Egin yng Nghaerfyrddin, Tinopolis yn Llanelli a stiwdios y BBC yng Nghaerdydd. Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch, prentisiaethau neu gyflogaeth.

Asesu'r Rhaglen


Asesir unedau’n fewnol - mae eich holl farciau’n dod o’ch gwaith cwrs ar ddiwedd y flwyddyn.

Gofynion y Rhaglen


Bydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith Cyfryngau neu waith Celf a Dylunio i’r cyfweliad lle caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu.    

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Lefel 3 gael o leiaf 5 TGAU gradd A* - C a rhaid iddynt gynnwys Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg.

Costau Ychwanegol


Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd disgwyl i chi ddarparu eich set o glustffonau, cerdyn SD a chof bach ar gost amcangyfrifedig o £60.00 ar y mwyaf.