Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Dyluniwyd y cwrs Lefel 1 hwn yn ddiweddar i roi'r holl sgiliau ac offer angenrheidiol i weithio yn y Diwydiannau Creadigol yn amrywio o'r Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu, Technoleg Cerddoriaeth a'r Cyfryngau Creadigol. Mae'r sgiliau y byddwch chi'n eu datblygu yn amrywio o Golygu, Darlledu Byw, Animeiddio, Cynhyrchu Ffilm, FX Arbennig yn ogystal â sgiliau Actio a Pherfformio, Sgiliau Dylunio a Chynhyrchu Cerddoriaeth.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws y Graig

Nodweddion y Rhaglen


Mae gennym switiau cyfrifiadurol â’r holl gyfarpar angenrheidiol, lle byddwch yn dod o hyd i’r meddalwedd diweddaraf a thechnoleg o’r radd flaenaf. Mae ein hystafelloedd recordio a’n stiwdio ffilm ar y safle yn cynnwys cyfarpar proffesiynol safon y diwydiant, y gallwch chi fenthyg, yn rhad ac am ddim. Hefyd cewch fynediad i’r swît Adobe gartref ac yn y coleg; Stiwdio Toon Boom a Meddalwedd Animeiddio Stiwdio Dragon. Mae ein switiau cyfrifiadurol Apple Macintosh yn rhedeg rhaglenni Adobe Premiere, Prelude, Photoshop, Illustrator, After Effects, Audition, Encore, InDesign, Dreamweaver, Logic X. Mae gan ein Hadran Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol gysylltiadau cryf ar draws y diwydiant, felly byddwch chi’n elwa o arbenigwyr yn y diwydiant a chyfleoedd rhwydweithio.

Cynnwys y Rhaglen


Mae'r cwrs yn dechrau gyda 2 fis o gyflwyno sgiliau lle byddwch chi'n dysgu sut i ddefnyddio'r offer a'r feddalwedd, ac yna byddwch chi'n dechrau gwneud cynnwys ar unwaith sy'n unol â'ch diddordebau. Mae yna 3 phrosiect sy'n rhedeg trwy gydol y flwyddyn ac rydych chi'n dewis eich cynnwys o amrywiaeth o sectorau o fewn Celf, Dylunio a'r Cyfryngau.

Yna byddwch chi'n gorffen y flwyddyn gyda Phrosiect Mawr Terfynol lle byddwch chi'n dewis maes o ddiddordeb ac yn creu eich prosiect eich hun.

Bydd disgwyl i chi hefyd fynychu gwersi ar gyfer Mathemateg a Saesneg er mwyn datblygu eich sgiliau yn y meysydd hyn - y ddau yn elfen hanfodol o'r cwrs.

Dilyniant a Chyflogaeth


Ar ôl cwblhau'r cwrs lefel 1, mae gennych chi amrywiaeth o opsiynau. Fe allech chi ddewis mynd i fyd gwaith, gwneud cais am brentisiaeth, neu gael cyfle i fynd ymlaen i gwrs lefel 2, o fewn y Celfyddydau Perfformio, Technoleg Cerdd neu'r Cyfryngau Creadigol.

Asesu'r Rhaglen


Asesir unedau’n fewnol - mae eich holl farciau’n dod o’ch gwaith cwrs ar ddiwedd y flwyddyn.

Gofynion y Rhaglen


Bydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith Cyfryngau neu Gelf a Dylunio i'w cyfweliad, lle bydd addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn yn cael ei asesu.

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer Lefel 1 fod ag o leiaf 2 radd TGAU gradd A * - D y mae'n rhaid iddo gynnwys Saesneg / Iaith Gyntaf a Mathemateg.

Costau Ychwanegol


Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd disgwyl i chi ddarparu eich set o glustffonau, cerdyn SD a chof bach ar gost amcangyfrifedig o £60.00 ar y mwyaf.