Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Dyfarniad a Diploma Lefel 2 mewn Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

Disgrifiad o'r Rhaglen

Oes diddordeb gyda chi mewn Drama, Dawns, Theatr Gerdd neu’r Celfyddydau Cynhyrchu? Yna’r cwrs hwn yw’r dewis iawn i chi! Yn ystod y cwrs blwyddyn mewn celfyddydau perfformio a chynhyrchu, byddwch yn datblygu gwybodaeth mewn ystod eang o sgiliau perfformio, gan gynnwys sesiynau arbenigol mewn Actio, Canu, Dawnsio a Chelfyddydau Cynhyrchu.  Byddwch yn archwilio a datblygu eich sgiliau perfformio mewn amgylchedd cyffrous, dwys a chefnogol drwy ystod o brosiectau wedi’u bwriadu i adlewyrchu profiadau gweithwyr proffesiynol y diwydiant.

Cipolwg

  Llawn Amser

  1 flwyddyn

  Campws y Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae’r Dyfarniad a Diploma Lefel 2 mewn Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu yn cynnwys 10 uned dros 1 flwyddyn. Caiff yr unedau hyn eu rhannu i 5 prosiect cyffrous bob blwyddyn. Byddant yn archwilio cyflwyniad i Gelfyddydau perfformio a chynhyrchu, Cynhyrchiad perfformio i blant, Sioe arddangos dawns, cyfle i archwilio deunydd clyweliad ar gyfer cyfleoedd dilyniant a hefyd prosiect diwedd blwyddyn cyffrous, terfynol.

Cynnwys y Rhaglen

Yn ystod y flwyddyn ar y cwrs byddwch yn rhan o dri pherfformiad cwmni, yn ogystal â dau brosiect byr. Bydd amrywiaeth o rolau perfformio a chynhyrchu i ddewis o’u plith.  Hefyd byddwch yn cael dosbarthiadau sgiliau ymarferol yn ychwanegol i’r prosiectau hyn mewn actio, canu a dawns. Er mwyn cwblhau elfennau theori’r cwrs byddwch yn datblygu eich sgiliau ymchwilio a hunan-fyfyrio i gefnogi eich datblygiadau ymarferol.  

Trwy gydol y cwrs mae yna gyfleoedd allgyrsiol fel Academïau perfformio teithiau i’r West End, a gweithdai gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd y cwrs hwn yn darparu profiad gwerthfawr i chi ac yn datblygu sgiliau angenrheidiol a fyddai’n fan cychwyn gwych i unrhyw un oedd am ddilyn gyrfa yn y Celfyddydau Perfformio. Bydd y cymhwyster Lefel 2 yn eich galluogi i feithrin eich hyder, eich sgiliau cyfathrebu a’ch sgiliau rhwydweithio. Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i unrhyw gwrs Lefel 3 o fewn y coleg. Ond yn fwy penodol, mae dilyniannau’n tueddu arwain at ein cyrsiau Diwydiannau Creadigol Lefel 3, megis y Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu, Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth a’r Cyfryngau Creadigol. 

Bydd cwblhau rhaglenni lefel 3 yn llwyddiannus yn eich galluogi i gael mynediad i ystod eang o gyrsiau addysg lefel uwch ar draws y DU, gan gynnwys conservatoires perfformio arbenigol.

Asesu'r Rhaglen

Asesir unedau yn fewnol mewn 5 prosiect - 3 seiliedig ar berfformio a dau brosiect byr.

Gofynion y Rhaglen

Bydd angen i bob ymgeisydd fynychu gweithdy clyweld a chyfweliad ac arddangos lefel gallu. Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.    

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Lefel 2 gael o leiaf 3 TGAU gradd A* - C gan gynnwys naill ai mathemateg, Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf. 

Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs Bydd myfyrwyr nad oes ganddynt hyd yn hyn y graddau C neu uwch angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Costau Ychwanegol

Bydd angen i bob myfyriwr brynu iwnifform ymarferol Cwmni Theatr Glo ar ddechrau'r cwrs.  

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.