Ffon: 01554 748179

Tystysgrif Addysg Broffesiynol i Raddedigion


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

2 flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Cwrs hyblyg rhan-amser dros ddwy flynedd sy'n ateb canllawiau'r Adran Addysg ar gyfer athrawon a hyfforddwyr sydd mewn swyddi llawn amser neu'n chwilio am waith llawn amser yn y sector addysg oedolion gan gynnwys addysg uwch ac ôl-orfodol.

Rhaglen Nodweddion

  • Cyflwynir y cwrs mewn modd hyblyg (diwrnod llawn neu brynhawn/gyda'r nos) mewn coleg lleol
  • Addysgir y cwrs gan ymarferwyr sydd ar hyn o bryd yn gweithio ym maes addysg bellach ac yn y gymuned
  • Caiff ei danategu gan safonau proffesiynol cyfredol ac mae wedi'i achredu gan SVUK
  • Gellir astudio elfennau o'r cwrs yn ddwyieithog
  • Tim cwrs cyfeillgar a hygyrch

Dilyniant a Chyflogaeth

Cwrs hyblyg rhan-amser dros ddwy flynedd sy'n ateb canllawiau'r Adran Addysg ar gyfer athrawon a hyfforddwyr sydd mewn swyddi llawn amser neu'n chwilio am waith llawn amser yn y sector addysg oedolion gan gynnwys addysg uwch ac ôl-orfodol.

Cynnwys y Rhaglen

Blwyddyn Un: Cysyniadau a Phrosesau Addysgu; Cymhwyso Sgiliau Addysgu; Rheoli Dysgu ac Asesu; Arfer Proffesiynol

Blwyddyn Dau: Cynllunio Cwricwlwm yn y Sector PCET; Addysgu a Dysgu Arloesol; Arfer Proffesiynol; Dau Fodiwl Opsiynol.

Dull Asesu

Profiad ymarferol yn y dosbarth, aseiniadau a dyddiadur adfyfyriol o ddatblygiad proffesiynol.

Gofynion Mynediad

Dylai pob ymgeisydd fod â chymhwyster academaidd neu grefft uwch neu gymhwyster proffesiynol cyfwerth. Mae lefel dda o gyfathrebu, sgiliau rhifiadol a thechnoleg gwybodaeth yn hanfodol. Rhaid meddu ar radd cyn cael mynediad i'r cwrs. Mae hi hefyd yn hanfodol bod myfyrwyr yn gallu cael 200 awr o ymarfer addysgu dros y ddwy flynedd. Efallai y bydd cyfleoedd i'r myfyrwyr wneud hyn o fewn Coleg Sir Gâr, ond bydd hyn yn dibynnu ar natur arbenigedd proffesiynol y myfyriwr ac ni all Coleg Sir Gâr warantu lle. Ni chaiff y TAR ei ddyfarnu'n ôl-weithredol.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Part Time Pibwrlwyd Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Part Time Pibwrlwyd Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY