Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Tystysgrif Addysg Broffesiynol i Raddedigion

Disgrifiad o'r RhaglenBydd cynnwys y cwrs hwn yn newid ym Mis Medi. Am wybodaeth bellach cysylltwch ag Amelia.Kilvington@colegsirgar.ac.uk.

Cwrs hyblyg rhan-amser dros ddwy flynedd sy'n ateb canllawiau'r Adran Addysg ar gyfer athrawon a hyfforddwyr sydd mewn swyddi llawn amser neu'n chwilio am waith llawn amser yn y sector addysg oedolion gan gynnwys addysg uwch ac ôl-orfodol.


Nodweddion y Rhaglen  • Cyflwynir y cwrs mewn modd hyblyg (diwrnod llawn neu brynhawn/gyda'r nos) mewn coleg lleol
  • Addysgir y cwrs gan ymarferwyr sydd ar hyn o bryd yn gweithio ym maes addysg bellach ac yn y gymuned
  • Caiff ei danategu gan safonau proffesiynol cyfredol ac mae wedi'i achredu gan SVUK
  • Gellir astudio elfennau o'r cwrs yn ddwyieithog
  • Tim cwrs cyfeillgar a hygyrch

Dilyniant a ChyflogaethCwrs hyblyg rhan-amser dros ddwy flynedd sy'n ateb canllawiau'r Adran Addysg ar gyfer athrawon a hyfforddwyr sydd mewn swyddi llawn amser neu'n chwilio am waith llawn amser yn y sector addysg oedolion gan gynnwys addysg uwch ac ôl-orfodol.


Cynnwys y RhaglenBlwyddyn Un: Cysyniadau a Phrosesau Addysgu; Cymhwyso Sgiliau Addysgu; Rheoli Dysgu ac Asesu; Arfer Proffesiynol

Blwyddyn Dau: Cynllunio Cwricwlwm yn y Sector PCET; Addysgu a Dysgu Arloesol; Arfer Proffesiynol; Dau Fodiwl Opsiynol.


Asesu'r RhaglenProfiad ymarferol yn y dosbarth, aseiniadau a dyddiadur adfyfyriol o ddatblygiad proffesiynol.


Gofynion y RhaglenDylai pob ymgeisydd fod â chymhwyster academaidd neu grefft uwch neu gymhwyster proffesiynol cyfwerth. Mae lefel dda o gyfathrebu, sgiliau rhifiadol a thechnoleg gwybodaeth yn hanfodol. Rhaid meddu ar radd cyn cael mynediad i'r cwrs. Mae hi hefyd yn hanfodol bod myfyrwyr yn gallu cael 200 awr o ymarfer addysgu dros y ddwy flynedd. Efallai y bydd cyfleoedd i'r myfyrwyr wneud hyn o fewn Coleg Sir Gâr, ond bydd hyn yn dibynnu ar natur arbenigedd proffesiynol y myfyriwr ac ni all Coleg Sir Gâr warantu lle. Ni chaiff y TAR ei ddyfarnu'n ôl-weithredol.