Skip to main content

Peirianneg Drydanol/Electronig Lefel 3

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r rhaglen maes dysgu hon wedi’i chynllunio i ddarparu i unigolion y sgiliau ymarferol, gwybodaeth a dealltwriaeth sy’n ofynnol i fod yn llwyddiannus mewn swyddi cyfredol ac ar gyfer dilyniant i gyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol mewn ystod o alwedigaethau perthynol. Mae'r rhain yn cynnwys: Dylunio, Peirianneg Cynnal a Chadw, Rheoli ac Offeryniaeth, Gwerthiannau Technegol, Addysgu, Rheoli Proses a Rheoli PLC. 

Mae’r rhaglen yn dilyn Diploma Estynedig Technegol EAL mewn Technoleg Peirianneg Fecanyddol gyda 149 credyd.

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 Flynedd

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Bydd cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus yn sicrhau bod dysgwyr yn barod am waith ac i symud ymlaen i’r Brentisiaeth Fodern, neu astudio pellach ar lefel tri ar Ddiploma Estynedig Technegol llawn amser 

Datblygu Sgiliau Ymarferol

Lleoliad gwaith gyda chyflogwr 

Ymweliadau ymwybyddiaeth ddiwydiannol  

Cynnwys y Rhaglen

Yr unedau blwyddyn un yw Peirianneg ac Iechyd a Diogelwch Amgylcheddol, Egwyddorion Trydanol ac Electronig, Mathemateg Peirianneg, Rheolyddion Rhesymeg Rhaglenadwy (PLCs) ac Electroneg Ddigidol.

Ym mlwyddyn dau cwmpesir yr unedau canlynol: Mathemateg Bellach, Egwyddorion Trydanol ac Electronig Pellach, Peirianneg Systemau Analog, Electroneg Analog, Pŵer Trydanol, Prosiect, Gwyddor Beirianegol Bellach, Offeryniaeth Beirianegol a Chyfathrebu Peirianegol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall myfyrwyr sy'n cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus symud ymlaen i wneud cyrsiau HND neu radd mewn pynciau perthnasol. Mae swyddi sy'n uniongyrchol berthnasol i beirianneg drydanol ac electronig yn cynnwys ymchwil cynllunio a datblygu, rheolaeth ac offeryniaeth, gwerthiannau technegol, addysgu, peirianneg cynnal, rheoli proses a rheoli Plc.

Asesu'r Rhaglen

Asesir pob uned trwy arholiadau, profion, aseiniadau a gweithgareddau ymarferol.

Gofynion y Rhaglen

Fel rheol bydd angen i fyfyrwyr 16-19 oed gael o leiaf pedwar TGAU gradd A* - C, gan gynnwys mathemateg a Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf.  Croesewir mynediad i fyfyrwyr hŷn sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y gyfadran. 

Costau Ychwanegol

Mae’r holl gyrsiau peirianneg llawn amser sy’n cynnwys mecanyddol, trydanol/electronig/ffabrigo a weldio a cherbydau modur, yn cael eu hariannu’n llawn. 

Yn ogystal bydd gofyn i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar dosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau a chyfrifiannell). 

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu cyn cofrestru. 

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.