Skip to main content

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae'r rhaglen yn datblygu sgiliau weldio a ffabrigo ymarferol yn ogystal â gwybodaeth theori yn ymdrin â: weldio arc metel â llaw, weldio arc twngsten ag amddiffyniad nwy, weldio arc metel ag amddiffyniad nwy, weldio ocsi-asetylen, Ffabrigo dur, Torri ocsi-asetylen a Lluniadu Peirianegol.

Mae'r rhaglen ddysgu Ffabrigo a Weldio lefel 3 hon yn dilyn Diploma lefel 3 City and Guilds 60 credyd a'r unedau Sgiliau Hanfodol Cymru lle bo hynny'n berthnasol.

Cipolwg

  Llawn Amser

  1 i 2 flynedd yn dibynnu ar ddull astudio

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae'n bodloni gofynion Tystysgrif Dechnegol y cynllun Prentisiaeth Fodern

Cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant

Mae'n darparu cymhwysedd o allu technegol ac ymarferol

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r cwrs hwn yn adeiladu ar yr unedau rhagarweiniol a gyflwynwyd ar lefel y cwrs Ffabrigo a Weldio L2, i ymestyn gwybodaeth bresennol a chyflwyno cysyniadau a meysydd pwnce newydd gan gynnwys: Egwyddorion ffabrigo a weldio; Egwyddorion peirianegol, ac arferion a datblygu templed a phatrwm.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r rhaglen hon yn cyfrannu at y fframwaith Prentisiaeth Fodern, a gydnabyddir gan gyflogwyr.

Asesu'r Rhaglen

Asesir ar sail cwblhau ymarferion cymhwysedd ymarferol, aseiniadau seiliedig ar theori ac arholiadau gosod allanol.

Gofynion y Rhaglen

Fel rheol byddai'r cwrs hwn yn dilyn ymlaen o gwblhau NVQ lefel 2 a'r cwrs City and Guilds 2850 lefel 2 yn llwyddiannus.

Costau Ychwanegol

Mae’r holl gyrsiau peirianneg llawn amser sy’n cynnwys mecanyddol, trydanol/electronig/ffabrigo a weldio a cherbydau modur, yn cael eu hariannu’n llawn.

Yn ogystal bydd gofyn i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar dosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau a chyfrifiannell). 

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu cyn cofrestru. 

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.