Skip to main content

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r dosbarthiadau nos mewn weldio yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd am ddatblygu ei sgiliau weldio.  Maen nhw wedi'u hanelu at lefel 1 (dechreuwyr) a lefel 2 (datblygu sgiliau) naill ai mewn weldio arc neu MIG neu TIG.  Maen nhw’n ddelfrydol ar gyfer hobïwyr a’r rheiny sydd yn y diwydiant, i ddatblygu sgiliau weldio ymhellach ac ennill tystysgrif City and Guilds.

Fel arfer mae ymgeiswyr yn dilyn un broses ar un lefel am y flwyddyn, gan gwblhau nifer o asesiadau ymarferol a chyfres o gwestiynau gwybodaeth ar lafar.

Cipolwg

  Rhan Amser

  1 flwyddyn

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Dewiswch weldio arc, MIG neu TIG a chewch amser i ddatblygu eich sgiliau mewn gweithdai llawn cyfarpar gyda chyngor ac arweiniad gan hyfforddwr â chymwysterau da.   Unwaith y cyrhaeddir y safon ar gyfer asesu, ewch ati i gwblhau’r darnau prawf i'w hasesu, gan grynhoi’r rhain er mwyn cwblhau'r dyfarniad llawn.

Cynnwys y Rhaglen

Mae ymgeiswyr yn dilyn cyfres o gymwysterau 3268 City and Guilds sy’n rhoi meysydd bach i'w datblygu sy'n ddelfrydol ar gyfer datblygu sgiliau weldio.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gallai dilyniant olygu symud i fyny'r lefelau neu gallech roi cynnig ar broses weldio wahanol.

Asesu'r Rhaglen

Mae ymgeiswyr yn cwblhau cyfres o asesiadau ymarferol a chwestiynau gwybodaeth ar lafar i fodloni meini prawf y cymhwyster.

Gofynion y Rhaglen

Does dim gofynion mynediad ar gyfer y rhaglen lefel 1 ond rhaid i ymgeiswyr arddangos sgiliau digonol ar gyfer y cwrs lefel 2.  Rhoddir arweiniad pan fyddwch yn dechrau’r cwrs.

Costau Ychwanegol

Does dim gofynion mynediad ar gyfer y rhaglen lefel 1 ond rhaid i ymgeiswyr arddangos sgiliau digonol ar gyfer y cwrs lefel 2.  Rhoddir arweiniad pan fyddwch yn dechrau’r cwrs.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.