Skip to main content

Peirianneg Gyffredinol Rhan 3

Cipolwg

  • Llawn Amser

  • Blwyddyn (Llawn Amser 3 diwrnod yr wythnos)

  • Campws Jobs Well

Peirianneg yw'r grefft o droi dychymyg yn realiti, lle mae arloesedd a chreadigrwydd yn cwrdd ag egwyddorion gwyddonol.

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys NVQ 64 credyd Perfformio Gweithrediadau Peirianneg (PEO) ac unedau sgiliau.

Mae wedi’i gynllunio i fodloni ymgeiswyr sy’n dymuno symud ymlaen o Beirianneg Gyffredinol (lefel 2) ond sydd ddim yn hollol barod ar gyfer rhaglen lefel tri, ac sydd am ennill cymwyseddau peirianneg lefel dau mewn amgylchedd dan reolaeth.

Mae yna gyfle i ailsefyll TGAU Saesneg a mathemateg ar gael gyda’r cwrs hwn, gofynion hanfodol ar gyfer dilyniant i gyrsiau peirianneg lefel tri.

Nodweddion y Rhaglen

Mae’r rhaglen hon yn galluogi myfyrwyr i ddarparu tystiolaeth eu bod yn gallu cyflawni swydd benodol neu sgil.

Mae’n darparu sylfaen dda gyda hyblygrwydd i ddiwallu arferion peirianegol cyfredol a rhai’r dyfodol hefyd.

Cynlluniwyd y rhaglen i gefnogi ymgeiswyr sydd am ennill cymwyseddau peirianneg mewn amgylchedd gwarchodol a rheoledig.

Mae’r llwybr dilyniant i brentisiaeth sylfaen a / neu lefel 3.

Hefyd anogir ymgeiswyr i ailsefyll TGAU mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth ble y bo’n briodol.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’n cynnwys:

  • NVQ 64 credyd Perfformio Gweithrediadau Peirianneg EAL 
  • Unedau Sgiliau Hanfodol fel y bo’n berthnasol
  • Arholiadau ailsefyll TGAU mathemateg, Saesneg a gwyddoniaeth ble y bo’n briodol. 

 

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r rhaglen yn darparu tystiolaeth eich bod yn gallu gwneud swydd benodol neu sgil hyd at safon lefel 2 a gall eich helpu i symud ymlaen i gyflogaeth neu i NVQ/BTEC lefel uwch neu gymhwyster tebyg.  Bydd yn datblygu dysgwyr sydd â sgiliau peirianneg eang ac fe fydd yn eu helpu i benderfynu ar arbenigedd peirianegol penodol (h.y. mecanyddol neu drydanol).

Dull asesu

Asesiad parhaus o waith cwrs ymarferol a datblygiad portffolio.

Mae'r cymhwyster hwn ar gael i'w asesu drwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Gofynion Mynediad

Y gofyniad mynediad ar gyfer y dyfarniad hwn yw tystysgrif lefel dau ac o leiaf dau TGAU gradd C a dau ar radd D. Dylai hyn gynnwys mathemateg a Saesneg neu Gymraeg iaith gyntaf o leiaf ar radd D, ac mae derbyniad i’r cwrs hefyd yn amodol ar gyfweliad sy’n cynnwys prawf diagnostig.

Mae rhaid i ymgeiswyr ddangos y sgiliau sylfaenol sy’n ofynnol ar gyfer y cwrs hwn, ynghyd ag awydd brwd i ennill cymhwyster peirianneg.

Costau Ychwanegol

Mae’r holl gyrsiau peirianneg llawn amser yn cynnwys mecanyddol, trydanol/electronig/ffabrigo a weldio a cherbydau modur, yn cael eu hariannu’n llawn. 

Yn ogystal bydd gofyn i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar dosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau a chyfrifiannell).

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.