Skip to main content

Cipolwg

  • Llawn Amser

  • 1 neu 2 Flynedd yn dibynnu ar y dull astudio 

  • Campws y Graig

Mae weldio’n broses hynod ddiddorol a hanfodol sy’n dod â chrefftwaith a manwl gywirdeb peirianneg ynghyd.

Mae'r rhaglen hon yn darparu datblygiad sgiliau weldio a ffabrigo ymarferol yn ogystal â gwybodaeth theori’n cwmpasu: weldio arc metel â llaw, weldio arc twngsten ag amddiffyniad nwy, weldio arc metel ag amddiffyniad nwy, weldio ocsi-asetylen, ffabrigo dur, torri ocsi-asetylen a lluniadu peirianegol.

Mae'r rhaglen ddysgu Ffabrigo a Weldio lefel 3 hon yn dilyn Diploma lefel 3 60 credyd City & Guilds a'r unedau Sgiliau Hanfodol Cymru ble bo’n berthnasol

Nodweddion y Rhaglen
  • Bodloni gofynion Tystysgrif Dechnegol cynllun y Brentisiaeth Fodern
  • Cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant
  • Mae’n profi cymhwysedd gallu technegol ac ymarferol
Cynnwys y Rhaglen

Mae’r cwrs hwn yn adeiladu ar yr unedau rhagarweiniol a gwmpaswyd ar y cwrs ffabrigo a weldio lefel dau, i ymestyn gwybodaeth bresennol a chyflwyno cysyniadau a meysydd pwnc newydd, gan gynnwys:  Egwyddorion ffabrigo a weldio, egwyddorion peirianneg, ac ymarfer a datblygu templedi a phatrymau.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r rhaglen hon yn cyfrannu at y Fframwaith Prentisiaeth Fodern, a gydnabyddir gan gyflogwyr.

Mae symud ymlaen o gwrs weldio yn agor byd o gyfleoedd i unigolion sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa mewn weldio a meysydd cysylltiedig.

Dull asesu

Seilir yr asesu ar gwblhau ymarferion cymhwysedd ymarferol, aseiniadau seiliedig ar theori ac arholiadau a osodir yn allanol.

Mae'r cymhwyster hwn ar gael i'w asesu drwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Gofynion Mynediad

Fel rheol byddai'r cwrs hwn yn dilyn ymlaen o gwblhau cwrs NVQ lefel 2 a'r cwrs City & Guilds 2850 lefel 2 yn llwyddiannus.

Costau Ychwanegol

Mae’r holl gyrsiau peirianneg llawn amser yn cynnwys mecanyddol, trydanol/electronig/ffabrigo a weldio a cherbydau modur, yn cael eu hariannu’n llawn. 

Yn ogystal bydd gofyn i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar dosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau a chyfrifiannell). 

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.