Ffon: 01554 748179

BSc (Anrh) Peirianneg Fecanyddol


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

3 Blynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r dyfarniad hwn wedi'i fwriadu ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno astudio ar gyfer gradd Anrhydedd ar sail ran-amser. Cynhelir y cwrs dros gyfnod o dair blynedd. Gofynnir i fyfyrwyr fynychu'r cwrs ar un diwrnod yr wythnos drwy gydol y flwyddyn academaidd. Mae'r cwrs yn arbennig o addas ar gyfer myfyrwyr hyn sy'n dychwelyd i addysg ar ôl saib, neu'r myfyrwyr hynny sydd wedi ennill dyfarniad HNC yn ddiweddar ac sy'n dymuno symud ymlaen ymhellach.

Rhaglen Nodweddion

  • Bydd y cwrs yn sefydlu perthnasedd peirianneg i broblemau'r byd go iawn.
  • Mae cynnwys y cwrs yn cyfateb i anghenion diwydiant modern a'r gymdeithas yn gyffredinol.
  • Cynnwys iechyd a diogelwch, materion amgylcheddol a chynaladwyedd drwy gydol y radd.
  • Gall dysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o faterion megis dibynadwyaeth a chynnal dyluniadau, ansawdd a gwerth cynnyrch, marchnata, a diogelwch.
  • Meithrin hyfedredd technegol o lefel uchel yn un o brif feysydd peirianneg, gan gynnwys y gallu i wynebu amrywiaeth o broblemau ymarferol, hyd yn oed rhai arbenigol.
  • Datblygu dealltwriaeth o berthynas gyda chleientiaid, cwsmeriaid a chydweithwyr, gan gynnwys goruchwylio staff, a'r gallu i weithio fel rhan o dîm peirianneg.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd y cwrs hwn yn werthfawr iawn i beirianwyr y mae angen iddynt gael cymwysterau ffurfiol sy'n gymesur â'u safle presennol neu sy'n dymuno symud ymlaen yn eu gyrfa. Ceir cyfle am statws Peiriannydd Corfforedig neu fynediad i gymwysterau uwch sy'n arwain at statws Peiriannydd Siartredig.

Cynnwys y Rhaglen

Enghraifft o strwythur cwrs:

Blwyddyn 1: Gwyddor Fecanyddol, Offeryniaeth a Rheolaeth, Cynllunio Peirianegol, Mathemateg Peirianneg, Technoleg Awtomatiaeth.

Blwyddyn 2: Thermohylifau, Technoleg Awtomatiaeth Uwch, Cynllunio Peirianegol, Rheoli Peirianneg.

Blwyddyn 3: Prosiect, Dulliau Ymchwil, CAD a Dadansoddi, Mecaneg Gymhwysol, Thermodynameg.

Dull Asesu

Bydd yr asesiad ar gyfer y cwrs hwn yn cynnwys cyfuniad o aseiniadau ac arholiadau.

Gofynion Mynediad

HNC mewn Peirianneg Fecanyddol neu HNC mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu. Rhoddir ystyriaeth hefyd i ymgeiswyr hyn sy'n meddu ar gymhwyster cyfwerth â HNC a phrofiad diwydiannol perthnasol.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Part Time Graig Campus 5 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY