Ffon: 01554 748179

BSc (Anrh) Peirianneg Drydanolelectronig


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

2 neu 3 blynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r pwyslais trwy gydol y cwrs ar ddysgu myfyriwr-ganolog a chyflawni tasgau, gyda digon o gyfle i wneud aseiniadau ymarferol. Ble bynnag y bo modd mae'r prosiectau mawr unigol, a wneir yn yr ail flwyddyn, yn seiliedig ar ddiwydiant ac mae goruchwylwyr diwydiannol yn chwarae rhan lawn ynddynt. Mae hwn yn gwrs sefydledig rhan-amser dros gyfnod o ddwy flynedd sy'n darparu sylfaen drylwyr ym mhob agwedd ar beirianneg drydanol ac electronig gan gyfuno'r meysydd pwnc caledwedd a meddalwedd y mae'r diwydiant yn galw amdanynt. Bydd graddedigion wedi'u paratoi ar gyfer ymarfer fel peirianwyr corfforedig a bydd y dyfarniad yn darparu sylfaen gref i'r dysgwyr ar gyfer addysg barhaus.

Rhaglen Nodweddion

  • Datblygu'r gallu i werthuso dyluniadau, prosesau a chynhyrchion a gwneud gwelliannau.
  • Sefydlu perthnasedd peirianneg i ddatrys problemau'r byd go iawn drwy ddefnyddio gwybodaeth wyddonol.
  • Cynnwys iechyd a diogelwch, materion amgylcheddol a chynaladwyedd drwy gydol y cwrs.
  • Datblygu gallu'r dysgwr i weld y gydberthynas rhwng theori ac ymarfer ac i gynnal ymagwedd ddamcaniaethol gadarn wrth ganiatáu i dechnoleg newydd a datblygol gael ei chyflwyno i wella arferion cyfredol.
  • Datblygu gallu'r dysgwr i gyfathrebu'n effeithiol â chleientiaid, cwsmeriaid a chydweithwyr, gan ddefnyddio dulliau ysgrifenedig, llafar a graffigol.
  • Datblygu agwedd hunan-ddisgybledig a hunan-gymelliannol wrth ddilyn ei astudiaethau.
  • Datblygu gallu'r dysgwr i fedru dewis defnyddiau, cydrannau a thechnegau cydosod addas ar gyfer cynnyrch penodol.
  • Datblygu gallu'r dysgwr i gynllunio a gweithredu prosiect o fewn cyfyngiadau amser a chost, gan roi ystyriaeth i'r materion iechyd a diogelwch.
  • Datblygu'r gallu i werthuso dyluniadau, prosesau a chynhyrchion a gwneud gwelliannau.
  • Datblygu agwedd broffesiynol y dysgwr tuag at faterion megis dyluniad, dibynadwyedd a chynnal cyfarpar, ansawdd a gwerth cynhyrchion, marchnata a diogelwch.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn medru perfformio dyletswyddau technegol mewn swyddi sy'n gofyn am ddealltwriaeth fanwl o Beirianneg Drydanol ac Electronig. Dylent fod yn medru dylunio, datblygu, gweithgynhyrchu, cynnal a rheoli cymwysiadau o dechnoleg gyfredol a datblygol ar lefel uchel. Byddant yn barod i ymarfer fel peirianwyr corfforedig a bydd ganddynt hefyd y wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer addysg barhaus.

Cynnwys y Rhaglen

Ffurfweddu a Rhaglennu Systemau Mewnblanedig; Peiriannau Pŵer a'u Rheoli; Cyfathrebu Digidol a Signalau; Cynhyrchu a Phrofi Electronig; Prosiect (gan gynnwys Rheoli Prosiect); Electroneg a Gyriannau Pŵer; Rheoli Cynhyrchion Electroneg, Dylunio Electronig.

Dull Asesu

Arholiad a hyd at bedwar darn o waith cwrs ar gyfer modiwlau nad ydynt yn cael eu hasesu trwy brosiectau. Cyflwyniad ar lafar ac adroddiad prosiect ar gyfer modiwl y prosiect.

Gofynion Mynediad

HNC Peirianneg Drydanol/Electronig

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Part Time Graig Campus 5 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY