Ffon: 01554 748179

Peirianneg Gyffredinol L1


Corff Dyfarnu:

EAL

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i fodloni ymgeiswyr sydd am gael sylfaen mewn sgiliau peirianneg ac sydd am ennill cymwyseddau peirianneg mewn amgylchedd cysgodol dan reolaeth.

Mae'r rhaglen maes dysgu lefel 1 hon yn cynnwys tystysgrif PEO lefel 1, ailsefyll TGAU Mathemateg/Saesneg (yn ôl yr angen) a Bagloriaeth Cymru ar lefel 1.

Rhaglen Nodweddion

  • Mae'r rhaglen hon yn galluogi myfyrwyr i ddarparu tystiolaeth eu bod yn gallu gwneud gwaith neu sgil benodol
  • Mae'n gosod sylfaen dda a hyblyg ar gyfer bodloni arferion peirianneg presennol a rhai'r dyfodol
  • Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio i gefnogi ymgeiswyr sydd am ennill cymwyseddau peirianneg mewn amgylchedd cysgodol dan reolaeth
  • Y llwybr dilyniant yw i brentisiaeth sylfaen a / neu BTEC lefel 2
  • Caiff ymgeiswyr eu hannog hefyd i ailsefyll TGAU Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth ble bo'n berthnasol

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r rhaglen yn darparu tystiolaeth eich bod yn gallu gwneud gwaith neu sgil benodol i safon lefel 1 a gall eich helpu i symud ymlaen i swydd neu i NVQ/BTEC lefel uwch neu gymhwyster tebyg.

Bydd yn datblygu dysgwyr sydd â sgiliau peirianneg eang ac yn eu helpu i benderfynu ar arbenigedd benodol ym maes peirianneg (h.y. mecanyddol, trydanol neu weldio). Byddai dilyniant fel arfer i'r rhaglen maes dysgu Peirianneg Gyffredinol 2.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r rhaglen hon yn cynnwys Tystysgrif PEO lefel 1, ailsefyll TGAU Mathemateg/Saesneg (fel sy'n berthnasol) a Bagloriaeth Cymru L1.

Dull Asesu

Asesu gwaith cwrs ymarferol yn barhaus a datblygu portffolio.

Gofynion Mynediad

Y gofynion mynediad ar gyfer y dyfarniad hwn yw o leiaf dau TGAU gradd E (yn cynnwys Mathemateg a Chymraeg Mamiaith/Saesneg), ynghyd ag un radd C neu gyfwerth, ac yn amodol ar gyfweliad yn cynnwys profion diagnostig.

Rhaid i ymgeiswyr arddangos y sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar gyfer y cwrs hwn, gyda dymuniad brwd i gyflawni cymhwyster peirianneg.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY