Ffon: 01554 748179

Peirianneg Drydanol/Electronig - Rhaglen Uwch L3


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r rhaglen peirianneg drydanol ac electronig hon yn gwrs llawn amser blwyddyn o hyd yn y coleg sy'n ymgorffori lleoliad gwaith o fewn y diwydiant.

Mae'r Diploma Atodol BTEC lefel 3 60 credyd mewn peirianneg yn ffurfio blwyddyn gyntaf y Diploma Estynedig 180 credyd llawn (ar gyfer dilyniant llawn amser) neu'r Diploma 120 credyd (ar gyfer dilyniant rhan-amser, i brentisiaid). Caiff sgiliau ymarferol eu datblygu trwy ddefnyddio Diploma NVQ llawn EAL lefel 2 64 credyd mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg. Mae'r rhaglen ddysgu uwch hon yn cynnwys yr unedau sgiliau hanfodol, lle bo hynny'n berthnasol.

Rhaglen Nodweddion

  • Bydd cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn sicrhau bod dysgwyr yn barod ar gyfer gwaith ac i symud ymlaen i Brentisiaeth Fodern, neu astudio pellach ar L3 ar Ddiploma Estynedig llawn amser
  • Lleoliad gwaith gyda chyflogwr
  • Ymweliadau i godi ymwybyddiaeth o'r diwydiant

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn darparu sgiliau i chi allu symud ymlaen i brentisiaeth statws cyflogedig, neu Ddiploma Estynedig L3 llawn amser.

Cynnwys y Rhaglen

  • Diploma Atodol Lefel 3 mewn Peirianneg Drydanol/Electronig
  • NVQ Lefel 2 mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg
  • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a Llythrennedd Digidol lle bo hynny'n berthnasol

Dull Asesu

Caiff pob uned ei hasesu'n fewnol trwy arholiadau, profion, aseiniadau a gweithgareddau ymarferol.

Gofynion Mynediad

  • 4 TGAU gradd A* - C yn cynnwys Mathemateg haen uwch (neu radd B ar lefel Canolradd) a Chymraeg mamiaith/Saesneg. 
  • Cyfweliad llwyddiannus yn dangos cymhelliant ac ymrwymiad i'r rhaglen
  • Prawf tueddfryd / asesiad cychwynnol
Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY