Ffon: 01554 748179

Peirianneg Fecanyddol L3


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

2 flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Bwriad y rhaglen maes dysgu lefel 3 hon yw rhoi'r sgiliau ymarferol, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen ar unigolion i lwyddo yn eu swyddi presennol a symud ymlaen i waith yn y dyfodol mewn ystod o alwedigaethau gweithgynhyrchu yn cynnwys: dylunio, cynllunio, drafftio, peiriannu, prosesu lled-ddargludydd a pheirianneg cynhyrchu yn delio â gofynion mecanyddol ac aml-sgiliau y diwydiant peirianneg gweithgynhyrchu.

Mae'r cwrs hwn yn adeiladu ar gwblhau'n llwyddiannus Diploma Atodol BTEC 60 credyd blwyddyn o hyd, i gyflawni Diploma Estynedig BTEC 180 credyd mewn Peirianneg.

 

 

Rhaglen Nodweddion

  • Sefydlu perthnasedd peirianneg i broblemau yn y byd go iawn.
  • Bydd y Diploma Estynedig yn canolbwyntio ar ddefnyddio gwybodaeth yn ymarferol a datblygu sgiliau sy'n berthnasol i waith sydd eu hangen o fewn y diwydiant peirianneg gweithgynhyrchu. Bydd yn darparu sail astudio gyffredin gydag unedau arbenigol perthnasol yn arwain at waith neu ddilyniant proffesiynol neu academaidd i addysg uwch.
  • Mae rhaglen y cymhwyster hwn yn cynnig mynediad i unedau mwy arbenigol ac felly mae'n ehangu ac yn dyfnhau profiad y dysgwyr wrth baratoi ar gyfer byd gwaith.
  • Datblygu ystod o sgiliau a gwybodaeth, rhinweddau ac agweddau personol sy'n hanfodol ar gyfer datblygiad gyrfa a dilyniant o fewn y diwydiant peirianneg eang a sectorau perthnasol. Mae'r dysgwyr hefyd yn ennill gwybodaeth a sgiliau angenrheidiol mewn iechyd, diogelwch a lles, yr amgylchedd a chynaladwyedd, o ran y modd y mae'n effeithio ar y sector peirianneg gweithgynhyrchu.
  • Rhoi'r cyfle i arbenigo mewn disgyblaeth ar gyfer gyrfa benodol, neu ddewis rhaglen integredig ar gyfer astudio pellach.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus symud ymlaen i wneud cyrsiau HND neu radd mewn pynciau perthnasol. Mae'r swyddi sy'n uniongyrchol berthnasol i beirianneg gweithgynhyrchu yn cynnwys ymchwil cynllunio a datblygu, gweithgynhyrchu, peirianneg cynhyrchu, cynllunio cynhyrchu a sicrhau ansawdd. Mae gyrfaoedd eraill ble gall y sgiliau a ddatblygir trwy beirianneg gweithgynhyrchu fod yn ddefnyddiol yn cynnwys gwerthiant technegol a marchnata, addysgu neu waith patent.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r cwrs hwn yn adeiladu ar gynnwys rhagarweiniol yr unedau a gyflwynwyd ar lefel y Diploma Atodol L3, i ymestyn gwybodaeth bresennol a chyflwyno cysyniadau a meysydd pwnc newydd, gan gynnwys: CAD mewn Peirianneg, Egwyddorion a Chymwysiadau Mecanyddol Pellach, Mathemateg Bellach, Dewis a Defnyddio PLCs, Dylunio Peirianneg a Phrosiect.

Dull Asesu

Asesir pob uned yn fewnol trwy arholiadau, profion, aseiniadau a gweithgareddau ymarferol.

Gofynion Mynediad

Fel rheol mae angen i fyfyrwyr 16-19 oed fod ag o leiaf 4 TGAU gradd A* - C, gan gynnwys Mathemateg a Chymraeg Mamiaith/Saesneg, yn ogystal â Diploma Atodol L3 neu mae'n bosibl y derbynnir cymhwyster perthnasol cyfwerth mewn peirianneg. Bydd mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb y cymwysterau ffurfiol hyn fel y mynno'r gyfadran.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY